Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6012
Title: Gökova Körfezi'nin turizme ekonomik katkısı
Other Titles: Gökova Gulf's economic contribution to tourism
Authors: Parasız, İlker
Çalca, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Bölümü/İktisat Politikası Anabilim Dalı.
Keywords: Ekonomik etki
Turizm
Economic effect
Gökova Körfezi
Gökova Bay
Tourism
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çalca, A. (1999). Gökova Körfezi'nin turizme ekonomik katkısı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Türkiye'de "Özel Çevre Koruma Alanı" altına alınarak; 12 Özel Çevre Koruma Alam yaratılmıştır. Bunlardan bir tanesi de; "Gökova Özel Çevre Ko ruma Alanı"dır. Koruma altına alınan bölge Gökova Körfezi içi olup, turizm merkezlerinden (Bodrum ve Marmaris daha çoktur) organize edilen turist ve turist gruplarının bu bölgeyi karayoluyla veya deniz yoluyla gezi alanı olarak kullanmaları sağlanılmaktadır. Turizm sektörünü önemli bir konu haline getiren birinci faktör olarak; iş gücü ihtiyacının diğer sektörlere göre daha fazla olması nedeniyle "gelişmekte" olan veya "azgelişmiş ülkelerde" ekonomik kalkınmada önemli bir etkendir. İkinci olarak; bölgelerarası geri kalmışlığı ortadan kaldırabilecek bir sektör olabilme özelliğindedir.
Recently; several "Special Nature Protection Areas" have been created in Turkey. One of these is Gökova Bay. The purpose of this study is to examine development of tourism in the Area. Industrial threats to the environment in relation to tourism are discussed and tourism management strategies available for environmental protection are examined. The tourism industry makes an important contribution to employment, much of it being to the less economically developed regions of the country, thus helping to equalize the geographical distribution of income. In 1998, The Marmaris and Bodrum Tourism industry earned 392.568.000 dollars came from foreign visitors and was Turkish tourists, spending. The natural environment is an important factor in Marmaris' s and Bodrum' s tourism product. The tourist industry relies heavily on the country side environment which is still full off wildlife and being clean and restful.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6012
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
089635.pdf
  Until 2099-12-31
7.46 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons