Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6011
Title: Ekim öncesi tohuma uygulanan bazı kimyasalların ekmeklik buğday (Triticum aestivum var.aestivum L.) çeşitlerinin çimlenme özellikleri ve fide gelişimine etkileri
Other Titles: Effects of pre-sowing chemical seed treatments on germination characteristics and seedling growth of bread wheat (Triticum aestivum var. aestivum L.) varieties
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Tüfekçi, Şerife
Yerlikaya, Duran Ümit
Polat, Pakize Özlem Kurt
Yağdı, Köksal
Keywords: Ekmeklik buğday
Tohum uygulamaları
Priming
Çimlenme özellikleri
Fide gelişimi
Bread wheat
Seed treatment
Germination characteristics
Seedling growth
Issue Date: 17-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tüfekçi, Ş. vd. (2018). "Ekim öncesi tohuma uygulanan bazı kimyasalların ekmeklik buğday (Triticum aestivum var.aestivum L.) çeşitlerinin çimlenme özellikleri ve fide gelişimine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(1), 79-87.
Abstract: Bu araştırma ekim öncesi farklı tohum uygulamalarının bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin çimlenme özellikleri ile fide gelişimi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tohumluk laboratuvarında yürütülmüştür. Çalışmada tohum uygulamaları olarak; kontrol, ALBİT, PEG, KH2PO4, KCl ve GA3 kullanılmıştır. Üç tekerrürlü tesadüf parselleri faktöriyel deneme deseninde yürütülen araştırmada Kate A-1, Hanlı, Pamukova 97, Tahirova 2000, Averio, Gönen, Pehlivan, Adelaide, Golia ekmeklik buğday çeşitleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda tohum uygulamalarının çimlenme hızı, çimlenme gücü ve çim kök sayısı özellikleri üzerine istatistiksel olarak farklı etkide bulunmadıkları, fide boyu ve çim kökü uzunluğu bakımından ise farklı etkilerde bulundukları tespit edilmiştir. Buna göre en uzun fide boyu 8,85 cm ile KCl uygulamasından, en yüksek çim kökü uzunluğu ise sırasıyla 11,06 cm ve 11,04 cm ile ALBİT ve KCl uygulamasından elde edilmiştir. Araştırma sonucunda çeşitlere göre ekim öncesi tohum uygulamalarının önemli düzeyde farklı tepkiler vermesi nedeniyle, bu tip maddelerin pratikte kullanımında Çeşit X Uygulama interaksiyonunun da dikkate alınması gereken önemli bir kriter olduğu sonucuna varılmıştır.
This research was carried out in the seed laboratory of Uludağ University Faculty of Agriculture, Department of Field Crops in order to investigate the effects of different seed applications pre-sowing on germination characteristics and seedling growth of some bread wheat varieties. As seed treatments in the study; Control, ALBIT, PEG, KH2PO4, KCl and GA3 were used. Kate A-1, Hanlı, Pamukova 97, Tahirova 2000, Averio, Gönen, Pehlivan, Adelaide, Golia varieties were used in the research conducted in the randomized plots with three replications. As a result of the research, it was determined that seed applications had no statistically different effects on germination rate, germination power and number of grass roots, and different effects on seedling length and grass roots length. Accordingly, the longest seedling length was obtained from KCl application with 8.85 cm and the highest grass root length was obtained from ALBİT and KCl application with 11,06 cm and 11,04 cm respectively. As a result of the research, it was concluded that, in practical use, Variety X Treatment interaction is an important criterion to be taken into consideration because the presowing seed applications have very different responses.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/485562
http://hdl.handle.net/11452/6011
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2018 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_7.pdf250.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons