Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6000
Title: Aktif tüberkülozlu olgularda PPD, MSO ve MSOA antijenlerini kullanarak ELISA yöntemiyle spesifik IgG antikorlarının araştırılması
Other Titles: Detection of specific IgG antibodies by ELISA using PPD, MSO and MSOA antigens in patients with active tuberculosis
Authors: Ulusan, Naim
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği.
Keywords: Mikrobiyoloji
Microbiology
Antijenler
Antikorlar
Enzime bağlı immünosorbent testi
Tüberküloz
İmmünoglobülinler
Antigens
Antibodies
Enzyme-linked immunosorbent assay
Tuberculosis
Immunoglobulins
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ulusan, N. (1994). Aktif tüberkülozlu olgularda PPD, MSO ve MSOA antijenlerini kullanarak ELISA yöntemiyle spesifik IgG antikorlarının araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Günümüzde halen önemini korumakta olan, tanısında zaman zaman zorluklarla karşılaşılan tüberküloz ülkemizde de önemli bir sorundur. Araştırmamızda, tüberküloz tanımına yardımcı olmak üzere ELISA testini kullanılmıştır. ELISA ile PPD, MSO ve MSOA karşı 57 pulmoner ve ekstrapulmoner tüberkülozlu ve 100 sağlıklı kişi serumunda özgül IgG antikor cevabını araştırılmıştır. Üç haftalık tedavi sonrasında 19 pulmoner tüberküloz hasta serumunda yeni pozitiflikler ve antikor seviyeleri takip edilmiştir. Sonuçlar ELISA yöntemiyle hasta-kontrol gruplarında IgG antikor titresi yönünden anlamlı olduğunu, ikincil serumlarda mevcut antikor cevabının devam ettiğini ve yeni pozitifliklerin temin edilebileceğini göstermiştir. ' ELISA yönteminin PPD, MSO ve MSOA için duyarlılık ve özgüllükleri sırasıyla % 35.1 ve % 95, % 57.9 ve % 96, % 54.4 ve % 96 idi. Sonike antijen PPD' ye göre gerek duyarlılık gerekse özgüllük yönünden kısmen üstün görülmüştür. Tüberküloz tanısında ideal bir serolojik testin uygulamaya konulabilmesi için çok spesifik antijenler üzerine daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Bununla beraber ELISA serolojik tanıda ve gerekirse tarama çalışmalarında kolay uygulanabilir ve özgüllüğü yüksek bir testir.52 ELISA yöntemi ile mikobakterilere karşı oluşan antikorların aranması şu hallerde fayda sağlayabilir. 1. Aktif pulmoner tüberkülozlu hastaların, ekstrapulmoner tüberkûlozlu hastaların ve materyal temini zor olan çocuk tüberkülozluların tanısında katkı sağlayabilir. 2. Spesifik tedavi gören olguların tedaviye yanıtlarının takibinde yararlanılabilir. 3. Yapımı kolay ve ucuz bir yöntem olduğundan özellikle immunize populasyonlarda tüberküloz tanısı için geniş ölçekli bir eleme sistemi olarak kullanılabilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6000
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040857.pdf
  Until 2099-12-31
2.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons