Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5999
Title: Postpartum nonsiklik sütçü ineklerde progesteron-östradiol, progesteron-GnRH-prostaglandin F2α veya-östradiol ile tedaviden sonra folliküler değişiklikler ve reprodüktif performans
Other Titles: Follicular changes and reproductive performance in postpartum noncyclic dairy cows after treatment with progesterone and estradiol or with progesterone, GnRH, prostaglandin F2α and estradiol
Authors: Nak, Yavuz
Tek, Hasan Basri
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Nonsiklik inek
Persistent follikül
PRID
Folliküler dalga
Noncyclic cows
Follicular wave
Persistent follicle
Issue Date: 4-Oct-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tek, H. B. (2005). Postpartum nonsiklik sütçü ineklerde progesteron-östradiol, progesteron-GnRH-prostaglandin F2α veya-östradiol ile tedaviden sonra folliküler değişiklikler ve reprodüktif performans. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmanın amacı; postpartum nonsiklik ineklerde progesteron, GnRH, PGF2CE ve östradiol benzoat gibi hormonları içeren farklı tedavi yönternlerinin folliküler gelişim ve progesteron konsantrasyonları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu araştırmada doğum sonrası en az 44. günden itibaren hiç östrus göstermemiş 102 inek ultrasonografî ile ovaryumlan yönünden incelendi. Nonsiklik olarak çalışmaya dahil edilen inekler (n=20); 1. Grup (n=7), 2. Grup (n= 6) ve 3. Grup (n=7) arasında rast gele olacak şekilde dağıtıldı. Birinci grupta yer alan ineklere 12 gün süre ile vagina içi progesteron salan ve östradiol benzoat kapsülü içeren PRID (kapsüllü) yerleştirildi. İkinci grupta bulunan hayvanlara 0. günde 10 mcg GnRH ve PRID (kapsülsttz) ve PRID' lerin uzaklaştırıldıkları 7. günde 25 mg PGF2a tedavileri uygulandı. Üçüncü gruptaki hayvanlara ise 2. Gruptan farklı olarak kapsülsüz PRID' lerin uzaklaştırılmalarını takiben 10. saatte östradiol benzoat uygulandı. Sıfırıncı günde GnRH uygulamalarına cevap olarak 2. Grupta yer alan ineklerde (6/6) ortalama 2,5±0,2. günlerde 12,0±0,7 mm çaplı folliküllerde ve 3. Gruptaki ineklerde (5/7) ise, 2,2±0,2. günlerde 1 1,0±0,9 çaplı folliküllerde ovulasyonlar tespit edildi. PRID' lerin vaginadan uzaklaştırılmalarını takiben 1. Grupta bulunan ineklerde (7/7) persistent follikül oluşumu gözlenirken, 2. Grupta yer alan ineklerde (4/6) 4,8±0,6. günde ve 3. Gruptaki ineklerde (6/7) ise 3,5±0,3. günde ovulasyonlar tespit edildi. Sonuç olarak; nonsiklik ineklerde 12 gün süreli kapsüllü PRID tedavisi, siklik aktivitenin başlatılmasında başarısız kaldı ve persistent follikül oluşumuna neden oldu. Buna karşılık, 2 ve 3. Gruplarda uygulanan tedavilere cevap olarak siklik aktivitelerin başlatılmasında benzer başarılı sonuçlar alındı. Bununla beraber, östradiol benzoat tedavisi nedeniyle 3. Gruptaki ineklerde 2. Gruptakilerden daha erken ovulasyonlar meydana geldi (P<0,05).
Follicular Changes and Reproductive Performance in Postpartum Noncyclic Dairy Cows After Treatment with Progesterone and Estradiol or with Progesterone, GnRH, Prostaglandin F20 and Estradiol The aim of this study was to investigate the effects of different treatment methods including GnRH, PGF20; and estradiol hormones on follicular development and progesterone concentrations in postpartum noncyclic cows. In this study, 102 cows which did not exhibit any estrus at least on 44 d postpartum were scanned by ultrasonography. Noncyclic cows (n= 20) were randomly allocated to Group I (n=7), Group II (n=6), Group III (n=7). Progesterone Releasing Intravaginal Device (PRID) with estradiol capsule was inserted for 12 d in Group I. Cows in Group II were treated with 10 meg of GnRH and PRE) without estradiol capsule on Day 0 and 25 mg of PGF2a on Day 7 when PRE) was removed. Cows in Group III were treated same as Group II until PRID removal, then they were received estradiol benzoate 10 h after PRE) removal. In response to GnRH treatment on Day 0, all cows (6/6) in Group II ovulated 2,5±0,2 d after GnRH treatment with 12,0±0,7 mm follicle diameter and 5 of 7 cows ovulated 2,2±0,2 d after GnRH treatment with 1 1,0±0,9 mm follicle diameter in Group HI. All cows (7/7) in Group I had a persistent follicles on the ovary following 12 d PRE) treatment. Ovulations after PRE) removal were detected on Day 4,8±0,6 in Group H (4/6) and 3,5±0,3 d in Group III (6/7). In conclusion, PRE) (with capsule) treatment for 12 d was not successful to resume cyclicity and cause persistent follicle in noncyclic cows. However, resumption of cyclicity was similarly high in Group II and IE in response to treatmens. In addition, cows in Group III ovulated earlier than Group II due to estadiol benzoate treatment (PO.05).
URI: http://hdl.handle.net/11452/5999
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
171536.pdf9.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons