Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5990
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHocaoğlu, Selda Murat-
dc.contributor.authorBaştürk, İrfan-
dc.contributor.authorAydöner, Cihangir-
dc.contributor.authorHaksevenler, Betül Hande Gürsoy-
dc.date.accessioned2020-01-14T11:32:29Z-
dc.date.available2020-01-14T11:32:29Z-
dc.date.issued2017-11-25-
dc.identifier.citationHocaoğlu, S. M. vd. (2018). "Türkiye’deki zeytinyağı işletmelerinin 3 fazlıdan 2 fazlı üretime geçişi durumunda pirina tesislerinin yeterliliğinin CBS destekli analizi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(1), 43-58.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/483137-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5990-
dc.description.abstractBu çalışmada, ülkemizdeki tüm 3 fazlı zeytinyağı işletmelerinin, 2 faza geçmesi durumunda mevcut pirina tesislerinin yeterliliği analiz edilmiş ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ortamında 3 farklı senaryo geliştirilerek, ilave pirina tesislerine hangi bölgede/bölgelerde ihtiyaç olabileceği değerlendirilmiştir. Senaryolar, 2 fazlı pirinanın olduğu haliyle kurutulması ve farklı seviyelerde neminin azaltılması durumunun analiz edilmesini içermiştir. Zeytinyağı işletmelerinin üretimlerini 3 fazlıdan, 2 fazlıya dönüştürmeleri durumunda, oluşacak toplam pirina miktarının 643.000 ton/sezon’dan, 925.000 ton/sezon’a çıkacağı tahmin edilmektedir. Ham 2 fazlı pirinanın olduğu gibi işlenmesi durumunda, mevcut pirina tesislerinde, toplam 670.000 ton/sezon 2 fazlı pirina işlenebileceği ön görülmektedir. Bu durumda, herhangi bir pirina tesisine gönderilemeyen, yaklaşık 230.000-250.000 ton/sezon pirinanın işlenebilmesi için Adana, Aydın, Antalya ve Bursa illerinde birer adet olmak üzere toplam 4 pirina tesisine ihtiyaç olacaktır. Pirina tesislerinde, ham 2 fazlı pirinanın yaklaşık %50’sinin dekantörden geçirilmesi ve neminin azaltılması durumunda, işlenebilecek toplam pirina miktarı 850.000-860.000 ton/sezon değerine yükselecek, bu durumda açıkta kalan pirinaların değerlendirilmesi için Mersin’e bir adet pirina tesisinin kurulması yeterli olacaktır. 2 fazlı prinanın tamamının dekantörden geçirildikten sonra işlenmesi durumunda ise, oluşan pirinanın tamamı mevcut pirina tesislerinde işlenebileceği ve kapasite açısından ilave pirina tesisine gerek olmayacağı belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the competence of the current pomace facilities in case of all 3-phase olive oil mills convert into 2-phase in Turkey was analyzed. For this purpose, three different scenarios were developed and evaluated by using the GIS (Geographical Information System) to assess the necessity for additional pomace facilities. The scenarios included the drying (decantation step) of the 2-phase raw pomace and effect of the humidity reduction of at different levels. It was estimated that in case olive oil enterprises convert their production from 3-phase to 2-phase, the total amount of the pomace to be produced will increase from 643.000 tons / season to 925.000 tons / season. In case of the raw 2- phase pomace was treated in regard to current situation (without any decantation), a total of approximately 670,000 tons/season of raw 2-phase pomace can be processed in current pomace facilities and it has been revealed that a total of 4 pomace facilities will be needed. These facilities are located in Adana, Aydın, Antalya and Bursa in order to process approximately 230,000-250,000 tons of seasoned pomace. In case of about 50% of the raw 2-phase pomace is decanted to reduce the humidity, approximately 850,000-860,000 tons/season 2-phase pomace can be processed, and in this case it is determined that one pomace facilities has to be installed in Mersin in order to process the remaining pomace. Finally, after the whole of the 2-phase pomace is decanted, the capacities of the current pomace facilities are determined to be sufficient for the processing of the formed pomace and there is no need for additional pomace facility in terms of capacity.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectZeytinyağı üretimitr_TR
dc.subject2 fazlı ve 3 fazlı pirinatr_TR
dc.subjectCoğrafi bilgi sistemitr_TR
dc.subjectAğ analizitr_TR
dc.subjectOlive oil productionen_US
dc.subject2-phase and 3-phase pomaceen_US
dc.subjectGeographic information systemen_US
dc.subjectNetwork analysisen_US
dc.titleTürkiye’deki zeytinyağı işletmelerinin 3 fazlıdan 2 fazlı üretime geçişi durumunda pirina tesislerinin yeterliliğinin CBS destekli analizitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of capacities of pomace facilities in Turkey by using GIS in case of olive oil mills technology change from three to two-phaseen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage43tr_TR
dc.identifier.endpage58tr_TR
dc.identifier.volume32tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
Appears in Collections:2018 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_4.pdf611.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons