Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5986
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDerebaşı, Naim-
dc.contributor.authorErdem, Sezer-
dc.date.accessioned2020-01-14T11:22:41Z-
dc.date.available2020-01-14T11:22:41Z-
dc.date.issued2006-06-30-
dc.identifier.citationErdem, S. (2006). Transformatör çekirdeklerinde kullanılan elektrik çelikleri ve amorf şeritlerin uç uca gelen birleşim yerlerindeki manyetik akı dağılımının deneysel ve kuramsal incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5986-
dc.description.abstractTransformatör çekirdekleri oluşturulurken kullanılan manyetik maddeler (elektrik çelikleri, amorf şeritler vb.) dışında çekirdeklerin geometrisi de çok önemlidir. Bir transformatör çekirdeği yapılırken geometriye bağlı olarak levhaların köşe ve orta yerlerinde hava aralıkları oluşmaktadır. Bu hava aralıkları akı dağılımında değişmelere yol açmaktadır. Bu çalışmada, hava aralıklarının manyetik akı yoğunluğu dağılımları üzerindeki etkisi üç katlı elektrik çeliklerinden (M4) ve amorf şeritlerden (Metglas-2605SC) yapılmış örneklerde incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Levhalar arasındaki akı geçişleri aynı örnekte (M4) farklı yerlere yerleştirilen algılama bobinlerinin yardımıyla ayrıntılı olarak incelenmiş ve manyetik akı yoğunluğu değişimi yüzde olarak hesaplanmıştır. z- tipi (Unicore) transformatör çekirdeğinde oluşan hava aralıklarının da akı dağılımına etkisi incelenmiştir. Akının, Unicore’ daki hava aralıklarının oluşumu nedeniyle levhalar arasından kolayca geçtiği teorik ve deneysel olarak saptanmıştır. Bazı örneklerdeki manyetik akı yoğunluğu değişimlerinin sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak benzeşimleri yapılmıştır. Ayrıca, deneysel sonuçlar 2-boyutlu statik manyetik analiz (manyetik vektör potansiyel formülasyonu) kullanılarak da teyid edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe geometry of transformer cores is very important apart from the magnetic materials (electrical steels, amorphous ribbons etc.) used when they are formed. Some air gaps exist at the corners and in the yoke of the transformer laminations depending on the geometry while a transformer core is made. These air gaps cause some variations on the flux distribution. In this research, the effect of air gaps on magnetic flux density distributions has been investigated in the samples which are made of three stacked laminations of electrical steels (M4) and amorphous ribbons (Metglas-2605SC) and then, they have compared. The flux transitions between the laminations have been investigated in detail with the aim of search coils located in different areas on the same sample (M4) and the percent of magnetic flux density variation has been calculated. The effect of air gaps formed in the z-type (Unicore) transformer core for the flux distribution has been also investigated. It is theoretically and experimentally determined that the flux is easily transferred between the laminations due to the formations of air gaps in the Unicore. The variations of magnetic flux density in some samples have been simulated using the finite element method. The experimental results have also confirmed by using 2D static magnetic analysis (magnetic vector potential formulation).en_US
dc.format.extentXVI, 149 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectElektrik ve elektronik mühendisliğitr_TR
dc.subjectFizik ve fizik mühendisliğitr_TR
dc.subjectMetalurji mühendisliğitr_TR
dc.subjectSonlu elemanlar yöntemitr_TR
dc.subjectElectrical and electronics engineeringen_US
dc.subjectPhysics and physics engineeringen_US
dc.subjectFinite element methoden_US
dc.subjectMetallurgical engineeringen_US
dc.titleTransformatör çekirdeklerinde kullanılan elektrik çelikleri ve amorf şeritlerin uç uca gelen birleşim yerlerindeki manyetik akı dağılımının deneysel ve kuramsal incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeTheoretical and experimental investigation of magnetic flux density distribution at joints of stacked electrical steels and amorphous ribbons used transformer coresen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202250.pdf5.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons