Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5982
Title: Türkiye’de canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin dış ticaret yapısının analizi
Other Titles: Analysis of foreign trade structure of live animals and livestock products in Turkey
Authors: Bashimov, Güçgeldi
Keywords: Dış ticaret
Rekabet gücü
Türkiye
Foreign trade
Competitiveness
Turkey
Issue Date: 15-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bashimov, G. (2018). "Türkiye’de canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin dış ticaret yapısının analizi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(1), 1-13.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin dış ticaret yapısını analiz etmektir. Çalışmada canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin rekabetçilik düzeyi ve endüstri-içi ticaret yapısı analiz edilmiştir. Çalışma 2001-2015 dönemini kapsamakta olup, çalışmada kullanılan veriler Birleşmiş Milletler COMTRADE veri tabanından derlenmiştir. Analiz aşamasında Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler İndeksi, Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler İndeksi, Net Ticaret İndeksi ve Grubel-Lloyd İndeksi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre Türkiye’nin canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde rekabet gücünün düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, HS 03 (Su ürünleri) ve HS 05 (Diğer hayvansal menşeli ürünler) ürünlerde endüstri-içi ticaret seviyesinin yüksek olduğu belirlenmiştir.
The objective of this study is to analyze the foreign trade structure of the live animals and animal products in Turkey. In study, the competitiveness and intra-industry trade structure of the live animals and animal products were analyzed. The study used United Nations COMTRADE statistical data for the period 2001-2015. In this study were used Revealed Comparative Advantage Index, Revealed Symmetric Comparative Advantage Index, Net Trade Index and Grubel-Lloyd Index. A study found that Turkey has low competitive power in the live animals and animal products. Also, it was found that the level of intra-industry trade is high in the HS 03 and HS 05 products.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/493304
http://hdl.handle.net/11452/5982
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2018 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_1.pdf234.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons