Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5980
Başlık: İlk Siyer ve Megazi müelliflerinden Muhammed b. Ömer b. Vakıd el-Vakıdi, (H.130-207/M.747-823), hayatı, eserleri, tarihçiliği ve etkileri
Diğer Başlıklar: From early reports of the "Sırah" and "Maghazi" Muhammed b. Umar b. Waqıdi's (130/747-207/823) life and books and historigraphy and effects
Yazarlar: Algül, Hüseyin
Şulul, Kasım
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Biyografi
Magazi
Siyer
Vakıdi
İslam tarihi
Biography
Islamic history
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şulul, K. (1996). İlk Siyer ve Megazi müelliflerinden Muhammed b. Ömer b. Vakıd el-Vakıdi, (H.130-207/M.747-823), hayatı, eserleri, tarihçiliği ve etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5980
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
054207.pdf
  A kadar 2099-12-31
10.27 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons