Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5976
Title: Ballıkayalar ve Beşkayalar (Kocaeli) Tabiat Parkları peyzaj ve rekreasyon değerleri üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the landscape and recreation values of the Ballikayalar and Beşkayalar (Kocaeli) Nature Parks
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Zencirkıran, Murat
Eraslan, Esma
Çetiner, Sena
Görür, Ayşegül
Tanrıverdi, Duygu
Çelik, B. Hümeyra
Keywords: Ballıkayalar
Beşkayalar
Kocaeli
Swot
Tabiat parkları
Nature parks
Issue Date: 20-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zencirkıran, M. vd. (2017). "Ballıkayalar ve Beşkayalar (Kocaeli) Tabiat Parkları peyzaj ve rekreasyon değerleri üzerine bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2), 157-175.
Abstract: Tabiat parkları doğal, kültürel, turizm gibi birçok kaynak değerlerine sahip olan alanlardır. Bu tip alanlar çevre ve kırsalın korunmasına, turizmin teşvik edilmesine aynı zamanda ekonomiye önemli katkıda bulunurlar. Kocaeli ili; Ballıkayalar, Beşkayalar, Eriklitepe, Kuzuyayla, Suadiye, Uzuntarla, Gazilerdağı ve Uzunkum olmak üzere toplam 34.419,6 dekar alana sahip 8 adet Tabiat Parkına sahiptir. Türkiye’de bulunan tabiat parklarının alan itibariyle % 3,55’i Kocaeli il sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmada, Kocaeli il sınırları içerisinde yer alan Ballıkayalar ve Beşkayalar tabiat parkları incelenmiş, tabiat parkları içerisinde yer alan peyzaj ve rekreasyon açısından önemli olan değerlerin bulundukları bölgeye olabilecek potansiyel katkıları ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Nature parks are areas that have many resource values such as natural, cultural, tourism. These types of areas contribute to the protection of the environment and the countryside, to the promotion of tourism and at the same time significantly to the economy. There are eight Natural Parks in Kocaeli with a total area of 34.419.6 decares and they are located in Ballıkayalar, Beşkayalar, Eriklitepe, Kuzuyayla, Suadiye, Uzuntarla, Gazilerdağı and Uzunkum. 3,55 % of the nature parks in Turkey are located within the boundaries of Kocaeli province. In this study, Ballıkayalar and Beşkayalar nature parks located in Kocaeli province border were examined and the potential contributions to the region where the values important in terms of landscaping and recreation in nature parks were tried to be revealed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391672
http://hdl.handle.net/11452/5976
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2017 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_13.pdf2.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons