Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5972
Başlık: Bursa yöresinde yetiştirilen marul ve ıspanaklarda nitrat ve nitrit miktarları ile diğer kalite kriterlerinin belirlenmesi üzerinde bir araştırma
Diğer Başlıklar: A research on determination of nitrate and nitrite contents and other quality criteria in lettuce and spinach grown in Bursa
Yazarlar: Eriş, Atilla
Çopur, Hülya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bahçe bitkileri
Horticultural crops
Bursa
Nitratlar
Nitrates
Nitritler
Nitrites
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çopur, H. (1995). Bursa yöresinde yetiştirilen marul ve ıspanaklarda nitrat ve nitrit miktarları ile diğer kalite kriterlerinin belirlenmesi üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Yenişehir ve M.Kemalpaşa ile Karacabey yörelerinde, üretici koşullarında yetiştirilen Matador ve Meridian ıspanak çeşitleri ile Yedikule marul çeşidine ait örneklerde, nitrit ve nitrat birikimleri ile diğer kalite kriterleri üzerine çeşitler ve yörelerin etkileri araştırılmıştır. Kalite kriterlerine ilişkin değerler genellikle Meridian Fl çeşidinde Matador çeşidine oranla yüksek bulünurken, yöreler itibariyle de Yenişehir yöresinde yetiştirilen ıspanak çeşitleri ile marulda daha yüksek çıkmıştır. Ispanak ve marul örneklerinin hiçbirinin nitrit İçermemesi yanında nitrat miktarları ile diğer kalite kriterlerine ait değerlerin de insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeylerde olduğu görülmüştür.
The effects of cultivars and vicinities on nitrite and nitrate accumulation and other guality criteria were investigated in the samples of spinach (cvs. Matador and Meridian F1) and lettuce (cv. Yedikule) grown under grower conditions in Yenişehir, M.Kemalpaşa and Karacabey vicinities. In general,the values related to guality criteria were found higher in cv. Meridian F1 compared with cv. Matador. However, with respect to vicinities, these values were higher in spinach and lettuce cultivars grown in Yenişehir. None of the spinach and lettuce samples contained nitrite; moreover, nitrate guantities and the values related to the other guality criteria were found to be not harmful to human health.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5972
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
045270.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.19 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons