Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5967
Title: Kayseri yöresindeki çiftçilerin traktör seçimi ve satın alma davranışlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Other Titles: The factors influencing tractor selection and purchasing behaviors of farmers of Kayseri region
Authors: Sağlam, Cevdet
Çetin, Necati
Keywords: Kayseri
Traktör seçimi
Satın alma davranışı
Tractor selection
Purchasing behavior
Issue Date: 5-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sağlam, C. ve Çetin, N. (2017). "Kayseri yöresindeki çiftçilerin traktör seçimi ve satın alma davranışlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2), 109-121.
Abstract: Bu çalışma Kayseri yöresindeki çiftçilerin traktör seçimi ve satın alma davranışlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada merkez ilçe, Develi, Tomarza ve Yeşilhisar ilçelerinden tesadüfi olarak seçilen 120 işletmedeki çiftçilerle yüz yüze görüşülerek önceden hazırlanmış anket formları doldurulmuştur. İşletmelerin %70,06’sı kuru tarım alanlarında tarımsal üretim gerçekleştirmektedir. En çok üretimi yapılan başlıca ürünler, tahıllar ve şekerpancarıdır. Çalışma sonucuna göre; işletmelerde kullanılan ortalama traktör gücü 53,66 kW, yıllık ortalama traktör kullanım süresi ise 273,4 saat olarak belirlenmiştir. Traktör satın alırken çiftçilerin davranışlarını en çok etkileyen faktörler fiyat, güç ve marka olup bunların oransal değerlerinin sırasıyla; %15, %14,4 ve %8,7 olduğu saptanmıştır.
This study was conducted to determine the factors influencing tractor selection and purchasing behaviors of the farmers in Kayseri region. A survey study was conducted in central, Develi, Tomarza and Yeşilhisar towns of Kayseri. A questionnaire was applied in face-to-face interviews with randomly selected 120 farmers. In the participant agricultural enterprises, 70.06% were dealing with dry farming practices. Cereals and sugar beet were the dominant plants grown in the research site. Current findings revealed that average tractor power used in agricultural enterprises was 53.66 kW, annual average tractor operation time was 273.4 hours. The most significant factors influencing farmer behaviors while selecting and purchasing a tractor were identified as the price, tractor power and brand and the relative ratios of these factors were respectively identified as 15, 14.4 and 8.7%.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391647
http://hdl.handle.net/11452/5967
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2017 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_10.pdf233.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons