Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5966
Title: Bazı süs bitkileri sporlarının çimlendirilmesinde farklı çimlendirme ortamları ile ışık intensitesinin etkileri üzerine bir araştırma
Other Titles: A study on the effects of light intensity and different germination environments on the germination of some ornamental plant spores
Authors: Mengüç, Ahmet
Zencirkıran, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Adiantum capillus-veneris
Asplenium scolopendrium
Işık yoğunluğu
Süs bitkileri
Venüs saçı
Çimlenme
Light intensity
Ornamental plants
Venus hair
Germination
Issue Date: 9-Feb-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zencirkıran, M. (1993). Bazı süs bitkileri sporlarının çimlendirilmesinde farklı çimlendirme ortamları ile ışık intensitesinin etkileri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Adiantum capi1lus-veneris, Asplenium scolopendrium spp.scolopendrium, Polypodium vulgare ve Nephrolepis exaltata sporları üç farklı ortam ( 1. Turba yosunu, 2. Yaprak çürüntüsü, 3. Turba yosunu (1/2) + Yanmış ahır gübresi(1/2)) içerisine ekilmiş ve iki farklı ışık intensitesi (1. 1000 lux, 2. 500 lux) altına bırakılmış ve spor ekiminden çimlenme ve prothallus oluşumuna kadar geçen gün sayıları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda; farklı türler, ortamlar ve ışık intensitelerinde çimlenme ve prothallus oluşumuna kadar geçen gün sayılarının farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. En kısa sürede spor çimlenmesi ve prothallus oluşumu Turba yosununa ekilen ve 1000 lux ışık intensitesi altına bırakılan Adiantum capi1lus- vener is 1 de en uzun sürede spor çimlenmesi ve prothallus oluşumu Turba yosunu(l/2) + Yanmış ahır gübresi(l/2) karışımına ekilen ve 500 lux ışık intensitesi altına bırakılan Nephrolepis exaltata1 da bulunmuştur.
In this study, the spores of Adiantum capi1lus-veneri s, Asplenium scolopendrium spp. scolopendrium, Polypodium vulgare and Nephrolepis exa1tata were sown onto three different media (1. Peat moss, 2. Leaf mold, 3. Peat moss(l/2) + Fermented farmyard manure(l/2)) under two different light intensities (1. 1000 lux, 2. 500 lux), and the numbers of days from spore sow1ng to germinatlon and prothallus formation were determined. As a result of the study,numbers of days to germinatlon and prothallus formation were found to exhibit differences versus media and light intensities. The shortest times to spore germination and prothallus formation were found in Adiantum capi1lus-veneris sown onto peat moss and cultured under 1000 lux of light intensity, whereas the longest times to spore germinatlon and prothallus formation were found in Nephrolepis exaltata sown onto the mixture of peat moss(l/2) + Fermented farmyard manure(l/2) and cultured under 500 lux of light intensity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5966
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028042.pdf
  Until 2099-12-31
4.57 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons