Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5964
Title: Gelişimsel kalça displazisinin tedavisinde innominat osteotomi sonuçları
Other Titles: Results of innominate osteotomy in the treatment of developmental dysplasia of the hip
Authors: Sarısözen, Bartu
Tişkaya, Kenan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Hip dislocation-congenital
Osteotomy
Kalça çıkıkları-konjenital
Osteotomi
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tişkaya, K. (1999). Gelişimsel kalça displazisinin tedavisinde innominat osteotomi sonuçları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda 1983-1998 yılları arasında GKD nedeniyle innominat osteotomi uygulanan, takip süreleri yeterli 102 kalçanın radyolojik ve klinik sonuçları değerlendirildi. Olgularımızda, ortalama ameliyat yaşı 18 (18-120) ay, ortalama takip süresi 5 yıl 2 aydı (1-13 yıl). Kalçalar, patolojinin tipi ve daha önce uygulanan tedavilere göre dört gruba ayrıldı. Grup I, GKD nedeniyle daha önce tedavi uygulanmamış, çıkık ve konsantrik redüksiyon sağlanmamış sublukse kalçalardan, Grup II daha önce tedavi uygulanmamış asetabuler displazili kalçalardan, Grup III daha önce tedavi görmüş ancak çıkığı veya subluksasyonu devam eden kalçalardan, Grup IV daha önce tedavi görmüş asetabuler displazisi devam eden veya konsantrik olarak redükte olabilen sublukse kalçalardan oluşturuldu. Uygulanan tedavi; Grup I ve lll'te açık redüksiyonla birlikte innominat osteotomi, Grup II ve IV'te tek başına uygulanan innominat osteotomiydi. Radyolojik olarak; Grup l'de 57 (%93.5), Grup ll'de 7 (%100), Grup lll'te 11 (%88.6), Grup IV'te 20 (%100) çok iyi-iyi sonuç saptandı. Klinik olarak ise; Grup l'de 55 (%90.2), Grup ll'de 7 (%100), Grup lll'te 12 (%85.8), Grup IV'te 20 (%100) çok iyi-iyi sonuç vardı. Grup I ile III ve Grup III ile IV'te saptanan klinik, radyolojik sonuçların oranları arasında istatistiksel olarak farklılık saptandı (Sırasıyla klinik sonuçlarda p<0.05 ve p<0.05; radyolojik sonuçlarda p<0.05 ve p<0.05). Kalçaların ameliyat öncesinde 35 derece olan asetabuler indeks değerlerinin ortalaması, ameliyat sonrasında 15.7 derece olarak saptandı. Son kontrollerinde kalçaların CE değerlerinin ortalaması 35 dereceydi. Klinik35 olarak çok iyi-iyi sonuçların oranı, 1.5-4 yaş arasında innominat osteotomi uygulanan kalçalarda, 4 yaş üzerindeki kalçalara göre daha yüksekti (p<0.05). Radyolojik sonuçlar açısından iki grup arasında fark yoktu. Son kontrollerinde, 18 (%19.5) kalçada avasküler nekroz saptandı. Bu kalçaların tümü Grup I ve Grup IM'te yer alıyordu. Çalışmamızda; innominat osteotomi ameliyatının, asetabulumun femur başı üzerindeki desteğini arttırarak stabil bir eklem elde edilmesinde başarılı bir yöntem olduğu ve asetabuler displazisi bulunan uygun yaş grubundaki olgularda geciktirilmeden uygulanması ile daha başarılı sonuçlar elde edileceği sonucuna varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5964
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088952.pdf
  Until 2099-12-31
3.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons