Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5963
Title: Erzurum-Kars-Artvin arasında yer olan bölge likenleri üzerine taksonomik incelemeler
Other Titles: Taxonomic studies on lichens of the region between Erzurum-Kars-Artvin
Authors: Öztürk, Şule
Aslan, Ali
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Liken
Lichen
Yeni kayıt
Flora
New record
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aslan, A. (1995). Erzurum-Kars-Artvin arasında yer olan bölge likenleri üzerine taksonomik incelemeler. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada; Artvin, Erzurum ve Kars üçgeni arasında kalan bölgede belirlenen 112 istasyonda; Ağaç, kaya, karayosunu. toprak ve diğer substratlarda yayılış gösteren 66 genusa ait 212 liken taksonu tespit edilmiştir. Genel cins anahtarı ve birden fazla tür içeren cinslerde de tür tayin anahtarı düzenlenmiştir. Ayrıca herbir türün deskripsiyonu, çalışma alanındaki ve Türkiye'deki yayılışları verilmiştir. Belirlenen türlerden 171 tanesinin çalışma bölgesi için, 41 tanesinin ise Türkiye için yeni kayıt olduğu saptanmıştır.
In this study, on 112 stations determined in the triangle of Artvin, Erzurum and Kars, a total of 212 lichen taxa belong to 66 genera which spread on bark, rock, moos, soil and other substrata were established. A general Identification key for genera, and species Identification keys for genera have more than one species vere ordered. In addition, description of each species was written and distributions of the species in the study area and Turkey given. Among the species identified 171 species are new record for the research area and 41 species are new record for Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5963
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045266.pdf
  Until 2099-12-31
10.8 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons