Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5955
Title: Marmara Bölgesinin Anadolu kesiminden toplanan Myxomycetes türleri üzerinde taksonomik araştırmalar
Other Titles: Taxonomic studies on Myxomycetes species collected from the Anatolian part of Marmara Region
Authors: Gücin, Fahrettin
Ergül, C. Cem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Cıvık mantar
Marmara bölgesi
Taksonomi
Slime moulds
Marmara Region
Taxonomy
Issue Date: 30-Apr-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ergül, C. C. (1993). Marmara Bölgesinin Anadolu kesiminden toplanan Myxomycetes türleri üzerinde taksonomik araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırmamız, 1988-92 yıllan içerisinde Marmara Bölgesinde (Trakya kısmı hariç) toplanmış kubuk ve kabuksu materyallere nem odası tekniği uygulaması sureti ile elde edilen Myxomycet türlerinin ortaya çıkarılıp teşhisine yönelik olmuştur. Değişik tarihlerde bölgeye tertiplenen ekskürsiyonlarda kabuk ve kabuksu materyaller üzerine inkübasyon tekniği uygulanmış, elde edilen lruktllikusyunlar'dan preparatlar ve herbaryum oluşturulmuştur. Yine bu esnada doğul gelişmiş örneklerden de preparatlar ve herbaryum oluşturulmak sureli İle teşhis ve tanımlar yapılmıştır. Yapılan çalışmada 61 takson elde edilmiş olup bunlar içinde 2 familya, 5 cins ve 40 tür'ün Türkiye Mikoflorası için yeni olduğu saptanmıştır. Taksonomik çalışmalar morfolojik incelemelerimize dayanmakta olup, türler arasındaki farklılıklar tanım anahtarı halinde verilmiş, türlerin deskripsiyonlan yanında fotoğrafla ile tanımlar güçlendirilmiştir.
They have been some excursions to Marmara region (outside of Trakya division) in different times of between 1988 and 1992. It has been brought to light to typical fructifications by using special incubation techniques on burk mid debrished material which were collected during the excursions. During this time it has been made a herbarium from the laboratory conditions. They were iden tificated 40 new species, 5 new genus and 2 new family for Turkey's Micoflora by using taxonomic studies on prepared and herbarium materials. Totally, 61 taxon were studied. In this study have been mentioned family, genus and species keys, species descriptions and identifications with Turkish Myxomycetes which were known before. In the result of tliis study the number of identified Turkish Myxomyce tes have been reached totally, 87.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5955
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028256.pdf
  Until 2099-12-31
19.35 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons