Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5953
Title: Elektron-pozitron çarpıştırıcılarında bilepton üretimi
Other Titles: Production of bileptons at electron-positron colliders
Authors: Kırca, Zerrin
Gülsün, Hasret
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Bilepton
Üretim tesir kesiti
Güvenli gözlenebilirlik sınırı
Production cross section
Decay width
Confidence level
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülsün, H. (2014). Elektron-pozitron çarpıştırıcılarında bilepton üretimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde, İki yük değerlikli bileptonları araştırmak için ILC (International Linear Collider) ve CLIC (Compact Linear Collider) çarpıştırıcılarının potansiyeli analiz edilmiştir. Bileptonlar, Standart Model ötesi modeller tarafından öngörülen parçacıklardır. Bileptonlar, SM leptonları ve ayar bozonları arasındaki etkileşmeler için model bağımsız lagranjiyen yöntemi kullanılmıştır. Elektron-pozitron çarpıştırıcısında bileptonların üretimi için tesir kesitleri, çarpıştırıcı kinematik limitleri ve gözlenebilirlik koşulunu sağlayan kütle ve bağlaşım parametreleri belirlenmiştir.
In this thesis, To investigate the bileptons (Q=2) potential of ILC (Internatioanl Linear Collider) and CLIC (Compact Linear Collider) was analyzed. Bileptons are predicted by beyond the Standard Model. Bileptons, SM leptons and gauge bosons interactions between the model independent Lagrangian method is used for. Cross sections, collider kinematic limits, mass and coupling parameters that provide the condition of observability were determined for the production of the bileptons in the electron-positron collider.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5953
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373738.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons