Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5951
Title: Mudanya ilçesi (Bursa) atmosferik polenlerin araştırılması
Other Titles: Investigation of atmospheric pollen in Mudanya district (Bursa)
Authors: Malyer, Hulusi
İphar, Semiha
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa-Mudanya
Çiçek tozu
Pollen
Issue Date: 7-Mar-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İphar, S. (1994). Mudanya ilçesi (Bursa) atmosferik polenlerin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Mart 1992-Mart 1993 tarihleri arasında Bursa ili Mudanya ilçesi atmosferin de yapılan çalışmada gravimetrik yöntem kullanılarak polen yoğunluğu ve çeşidi araştırılmıştır. Bir yıl boyunca haftada bir defa değiştirilen preparatlar incelenmiş ve 3 1 taksona ait polen saptanmıştır. Bu taksonlara ait polenlerin Mudanya atmosferinde cm2'ye düşen haftalık ve aylık miktarları çizelge ve şekiller halinde verilmiştir. Ayrıca cm2'ye düşen aylık polen miktarları kullanılarak Mudanya ilçesinin bir yıllık polen takvimi hazırlanmıştır.
It has been studied the pollen density and variety by using gravimetric method between March 1992 - March 1993 in Mudanya air. During one year, the preparats were made change once a week, have been studied and the pollens that were belonged to 31 taxa have been determinated. Besides all these the pollen numbers belonging to taxa for one month and one week in per cm2 in Mudanya atmosphere, have been given as a regards of figure and graphs. The pollen calendar of Mudanya district for one year by using numbers of pollen fallen in per cm2 in a month.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5951
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028255.pdf
  Until 2099-12-31
1.73 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons