Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5949
Title: Bazı sanayi domates tohumlarının çimlenme ve sürmeleri üzerine PEG (polyethylene glycol) uygulamalarının etkisi
Other Titles: The effect of PEG (polyethylene glycol) applications on germination and propagation of some industrial tomato seeds
Authors: Şeniz, Vedat
Aykan, Tuncay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Bahçe bitkileri
Domates
Polietilen glikoller
Tohumlar
Çimlenme
Horticultural crops
Tomato
Polyethylene glycols
Seeds
Germination
Issue Date: 24-Dec-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aykan, T. (1993). Bazı sanayi domates tohumlarının çimlenme ve sürmeleri üzerine PEG (polyethylene glycol) uygulamalarının etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma; Aralık 1992 ve Ağustos 1993 tarihleri arasında Uludağ üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait laboratuvar ile Ziraat Fakültesine ait serada yapılmıştır. Rio Grande ve Campell 37 domates tohum çeşiti tohumlarının çimlenme ve sürmeleri üzerine Polyethylene Glycol (PEG) uygulamalarının etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, PEG 3000, PEG 6000 ve PEG 10000' in 192 g/l, 284 g/l ve 376 g/l'lik konsantrasyonları kullanılmıştır. Uygulamalar aydınlık ve karanlık şartlarda, 4 gün, 8 gün ve 12 gün'lük sürelerle yapılmıştır. Araştırma sonucunda, PEG 3000, PEG 6000 ve PEG 10000' le aydınlık şartlarda uygulama gören tohumlar, çimlenme ve sürme bakımından en iyi sonucu vermişlerdir. En iyi çimlenme oranı PEG 6000 'in 284 g/l'lik konsantrasyonuyla, aydınlık şartlarda 12 gün süreyle yapılan uygulamalardan alınmıştır. En iyi sürme oranı Campell 37 domates çeşiti tohumlarında PEG 10000 'in 284 g/l'lik konsantrasyon uygulamasıyla elde edil irken, Rio Grande domates çeşiti tohumlarında PEG 6000 'in 284 g/l'lik konsantrasyon uygulamasıyla elde edilmiştir. Kontrol tohumları, PEG ile uygulama gören tohumların aksine en düşük çimlenme ve sürme oranını vermiştir. Bütün PEG uygulamaları çimlenme ve sürme süresini kısaltmıştır. Rio Grande domates tohumlarında PEG 6000' in 284 g/l'lik konsantrasyon uygulaması ile Campell 37 domatestohumlarında PEG 10000 'in 284 g/l'lik konsantrasyon uygulamaları, çimlenme ve sürmeye kadar geçen ortalama zamanı (Z50) kısaltmıştır. Uygulama gören tohumların aksine kontrol tohumları Z50'yi uzatmıştır. Bunun sonucu olarak, uygulamasız tohumların çimlenme ve sürme hızları azalmış ve tohumlar daha uzun bir sürede çimlenmiş ve sürmüşlerdir.
This study was conducted in the laboratory of Department of Horticulture Faculty of Agriculture Uludağ University and in the greenhouse of Faculty of Agriculture between December 1992 and August 1993. The effect of Polyethylene glycol (PEG) applications on the germination and emergence rates of tomato seeds cvs. Rio Grande and Campell 37 was investigated. 192 g/1, 284 g/1 and 376 g/1 concentrations of PEG 3000, PEG 6000 and PEG 10000 were used in the study. The applications were conducted with periods of 4, 8 and 12 days under light and dark conditions. As a result of the study, seeds treated with PEG 3000, PEG 6000 and PEG 10000 under light conditions gave the best results with respect to germination and emergence. The best germination rate was obtained from the applications conducted for 12 days under light conditions using 284 g/1 concentration of PEG 6000. The best emergence rate was obtained from 284 g/1 concentration of PEG 10000 in seeds of tomato cv. Campell 37, whereas with cv. Rio Grande it was obtained from 284 g/1 concentration of PEG 6000. Control seeds gave the lowest germination and emergence rates on the contrary to the PEG treated seeds. All PEG applications shortened the germination and emergence rate. 284 g/1 concentration of PEG 6000 and 10000 shortened the mean time to germination and emergence (Z50) in seeds of Rio Grande and Campell 37 respectively. Z50 was prolonged in controlseeds contrarily to the treated seeds. As a result, the germination and emergence rates of untreated seeds were reduced and the seeds were germinated and emerged in a longer time.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5949
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028021.pdf
  Until 2099-12-31
8.49 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons