Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5945
Title: Bursa yöresi Gemlik çeşidi zeytinlerinin bazı besin elementleri içeriği ve bu elementlerin mevsimsel değişimleri
Other Titles: Some nutrient content and seasonal changes of the olives of Gemlik variety in Bursa region
Authors: Katkat, A. Vahap
Soyergin, Serap
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa-Gemlik
Makrobesin elementleri
Mevsimsel değişim
Toprak
Zeytin
Macronutrient elements
Seasonal variation
Soil
Olive
Issue Date: 1-Jul-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Soyergin, S. (1993). Bursa yöresi Gemlik çeşidi zeytinlerinin bazı besin elementleri içeriği ve bu elementlerin mevsimsel değişimleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma Gemlik zeytin çeşidinde, yaprak ve meyve N,P,K Ca ve Mg içeriklerinin çok ve az ürün yıllarında gösterdikleri değişimleri inceleyerek, toprak-yaprak-meyve hakkındaki bilgilerimizi geliştirmek, bitki besin maddelerinin -farklı -Fizyolojik devrelerdeki değişim ve ilişkilerini incelemek, en uygun yaprak örneği alma zamanını saptamak için yapılmıştır. Araştırma Orhangazi, İznik, Gemlik ve Mudanya ilçelerinde seçilen 7 adet bahçede yürütülmüştür. Bu bahçelerden çok ve az ürün yıllarında aylık olarak alınan 672 adet yaprak örneği ile Ağustos - Aralık döneminde yine aylık olarak alınan 280 adet meyve örneğinde ( meyve eti ve çekirdek olarak ) N,P,K, Ca ve Mg analizleri, ayrıca aynı bahçelerden iki ayrı derinlikten alınan 112 adet toprak örneğinde -fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır. Elde edilen bulgular söyle özetlenebilir: incelenen makro elementler için en uygun yaprak örneği alma zamanı olarak saptanan ortak stabil devre 5 Ocak - 5 Şubat arası olarak belirlenmiştir. _ Yaprak-meyve eti - çekirdek örneklerinin değişimi birlikte incelendiğinde meyve olgunluğu ilerledikçe genel olarak meyve etinin N,P,K ve Mg içeriğinde artış olurken, yaprak N,P,K ve Mg içeriğinde azalma olmuş, Ca içeriği olgunlukla birlikte meyve etinde azalırken yaprakta artış göstermiştir. Çekirdek örneklerinin N,P,K ve Ca içeriğinde hasat dönemine doğru düşme, Mg İçeriğinde ise artış izlenmiştir. _ Yaprak - meyve eti - çekirdek besin elementleri arasındaki ilişkiler ayrı ayrı araştırılmış, yaprak - meyve eti N ve P'u arasında poziti-f, K'u arasında negatif ve önemli (P <0.01); meyve eti-cekirdek P ve K'u arasında negatif, Ca ve Mg'u arasında ise pozitif ve önemli (P<0.01) korelasyonlar saptanmıştır.
This study was undertaken to determine the seasonal varia tions in macro nutrient contents (N,P,K,Ca and lig) of leaves and fruits of the "GEMLiK" olive variety during two years, when they were productive and non-product ive, so as to develop our present knowledge about soil, leaf and fruit interactions, to learn at different physiological states, seasonal variations in nutrient contents of leaves, their stable periods, and to define the most proper leaf-sampling time. Leaf and fruit samples were obtained from 7 different alive orchards (4 plots from each) in 4 locations (Orhangazi, iznik, Gemlik and Mudanya). 672 leaf samples were taken during pro ductive and non-productive years regularly, once everymonth and 280 fruit samples (as fruit flesh and pit) were taken from Au gust till December in both years» 112 soil samples were collec ted twice (productive and non-productive year) at 2 depths for subsequent physical and chemical analyses. The results can be summarized as follows s -The most proper sampling period for determining the nut ritional status of Gemlik variety by using leaf samples is from 5 th of January till the 5 th of February. -When the seasonal trends of macro nutrient contents of 1 eaves, f rui ts flesh and pits were concurrently investigated, it was seen that while N,P,K and fig contents of the fruit flesh-IV- in the leaves. Ca, on the contrary, decreased in the -Fruit -Flesh -From the -First phases o-F -Fruit growth up to harvest but showed increase in the leaves. N,P,K and Ca contents o-F the pits decrea sed until harvest time in contrast to Mg which showed an increa sing trend. -Among the plant nutrients mentioned, correlation between the lea-F and -Fruit samples was made i ndivi dual ly. A significant positive correlation was observed between the N and P content o-F the leaves and of the -Fruit -Flesh (P≤ 0. 01 ). Besides, a negati ve correlation was found between the K content o-F the leaves and o-F the -Fruit -Flesh (P≤ 0.01).A significant negative correlation exists
URI: http://hdl.handle.net/11452/5945
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028020.pdf
  Until 2099-12-31
6.86 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons