Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5944
Başlık: Değişik ploidy düzeyindeki tahıl türlerinin karyotip ve idiogramlarının belirlenmesi
Diğer Başlıklar: Determination of karyotype and idiograms of cereal species at different ploidy levels
Yazarlar: Ekingen, Halis Ruhi
Çöplü, Nazan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Karyotip analiz
Karyotype analysis
Tahıllar
Cereals
Tarla bitkileri
Field crops
İdiyogram analizi
Idiogram analysis
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çöplü, N. (1995). Değişik ploidy düzeyindeki tahıl türlerinin karyotip ve idiogramlarının belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırmada karyotip analizleri ve idiogramlarla tahıl grubu bazı bitki çeşitlerinin kromozom yapıları incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada yerli kökenli çeşitler ele alınmıştır. Elde - edilen bulgularla buğday, arpa ve çavdar kromozomlarının yapılarına ilişkin bilgiler ortaya çıkarılmıştır. Çavdar bitki çeşidi olan Anadolu-83'ün hücre çekirdeklerinde bir adet B-kromozomunun bulunduğu belirlenmiştir.
In this study, it was tried to examine the chromosomal structures of some varieties of some cereals by using karyotypic analyses and idiogrames. The varieties taken up in this study were of landraces. The knowledges of chromosomal structures of wheat, barley and rye were brought out with the findings obtained from the experiment. One Accessory chromosome (B-chromosome) was found to be present in the nucleus of Anadolu-83 variety of rye.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5944
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
045268.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.77 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons