Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5944
Title: Değişik ploidy düzeyindeki tahıl türlerinin karyotip ve idiogramlarının belirlenmesi
Other Titles: Determination of karyotype and idiograms of cereal species at different ploidy levels
Authors: Ekingen, Halis Ruhi
Çöplü, Nazan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Karyotip analiz
Karyotype analysis
Tahıllar
Cereals
Tarla bitkileri
Field crops
İdiyogram analizi
Idiogram analysis
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çöplü, N. (1995). Değişik ploidy düzeyindeki tahıl türlerinin karyotip ve idiogramlarının belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada karyotip analizleri ve idiogramlarla tahıl grubu bazı bitki çeşitlerinin kromozom yapıları incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada yerli kökenli çeşitler ele alınmıştır. Elde - edilen bulgularla buğday, arpa ve çavdar kromozomlarının yapılarına ilişkin bilgiler ortaya çıkarılmıştır. Çavdar bitki çeşidi olan Anadolu-83'ün hücre çekirdeklerinde bir adet B-kromozomunun bulunduğu belirlenmiştir.
In this study, it was tried to examine the chromosomal structures of some varieties of some cereals by using karyotypic analyses and idiogrames. The varieties taken up in this study were of landraces. The knowledges of chromosomal structures of wheat, barley and rye were brought out with the findings obtained from the experiment. One Accessory chromosome (B-chromosome) was found to be present in the nucleus of Anadolu-83 variety of rye.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5944
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045268.pdf
  Until 2099-12-31
1.77 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons