Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5942
Title: Buğday ihracatında Kazakistan’ın rekabet gücü
Other Titles: The competitiveness of Kazakhstan in the wheat exports
Authors: Güçgeldi, Bashimov
Keywords: Buğday ihracatı
Kazakistan
Rekabet gücü
Competitiveness
Kazakhstan
Wheat export
Issue Date: 29-Apr-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bashimov, G. (2017). "Buğday ihracatında Kazakistan’ın rekabet gücü". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2), 11-21.
Abstract: Kazakistan dünyanın en önemli buğday üreticisi ve aynı zamanda ihracatçısıdır. 2016 yılında Kazakistan 685 milyon dolar değerinde buğday ihracatı gerçekleştirmiştir. Bu araştırmada, Kazakistan’ın buğday piyasasındaki rekabet gücü belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada İhracat Piyasa Payı indeksi ile Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler indeksi kullanılmıştır. Araştırma 2001- 2016 dönemini kapsamaktadır. Araştırmada kullanılan veriler Uluslararası Ticaret Merkezi’nin veri tabanından elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre Kazakistan küresel buğday piyasasında rekabet gücüne sahiptir. Analiz sonucuna göre son on yıllık dönemde hem İhracat Piyasa Payı indeks değeri hem de Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler indeks değeri sürekli gerilemektedir. 2001-2016 yılları arasında İhracat Piyasa Payı indeksi 2,20’den 1,89’a gerilemiştir. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler indeksi ise 15,89’dan 8,14’e gerilemiştir.
Kazakhstan is an important wheat producer and also exporter. In 2016, Kazakhstan exported about $685 million of wheat. In this study examines the international competitiveness of the Kazakhstan’s wheat sector, using Export Market Share and Revealed Comparative Advantage indexes. In this study export data for the period 2001-2016 was used. The data used in this study was obtained from the International Trade Center database. According the research findings the Kazakhstan has the competitiveness in global wheat market. The results show both the Export Market Share and Revealed Comparative Advantage indices decreased steadily over the past decade. It was found that the Export Market Share index decreased from 2.20 in 2001 to 1.89 in 2016. The Revealed Comparative Advantage index also declined from 15.89 in 2001 to 8.14 in 2016.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391553
http://hdl.handle.net/11452/5942
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2017 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_2.pdf302.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons