Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5939
Title: Üre ile muamele edilen buğday ve fiğ samanlarının yem değeri üzerinde bir araştırma
Other Titles: A study on the feed value of wheat and vetch straw treated with urea
Authors: Karabulut, Ali
Köseoğlu, Şafak
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Buğday samanı
Fiğ saman
Yem değeri
Zootekni
Üre
Wheat straw
Vetch straw
Feed value
Zootechnics
Urea
Issue Date: 13-Sep-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köseoğlu, Ş. (1993). Üre ile muamele edilen buğday ve fiğ samanlarının yem değeri üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırmanın amacı işlem görmemiş ve % 8 oranında üre ile işlenmiş buğday ve fiğ samanlarının karşılaştırmalı olarak yem değerini saptamaktır. Araştırma materyali yemler, 2.5 yaşlı Merinos koçları ile klasik sindirim denemesine tabi tutulmuşlardır. İşlenmemiş buğday samanı, % 8 üre ile işlenmiş buğday samanı, işlenmemiş fiğ samanı ve % 8 üre ile işlenmiş fiğ samanının ortalama kuru madde, organik maddeler, ham protein, ham yağ, ham sellüloz, nitrojensiz öz maddeler ve ham kül kapsamlarının kuru maddede sırasıyla % 100.00, 91.07, 3.22, 1.13, 44.67, 42.05 ve 8.93; % 100.00, 94.41, 10.23, 0.99, 44.10, 35.68 ve 8.99; % 100.00, 89.86, 8.76, 1.65, 44.56, 34.88 ve 10.14; % 100.00, 90.78, 16.50, 1.01, 43.60, 29.67 ve 9.22 olduğu belirlenmiştir. İşlenmemiş buğday samanı, % 8 üre ile işlenmiş buğday samanı, işlenmemiş fiğ samanı ve % 8 üre ile işlenmiş fiğ samanının kuru madde, organik maddeler, ham protein, ham yağ, ham sellüloz, nitrojensiz öz maddelerin sindirilme dereceleri sırasıyla % 40.06, 42.41, 12.02, 29.28, 38.52, 49.20; % 53.18, 56.28, 62.22, 52.40, 56.04, 50.82; % 48.28, 48.52, 46.98, 53.58, 39.92, 59.64; % 47.24, 45.85, 58.00, 47.76, 48.37, 38.12 bulunmuştur. Sindirilebilir kuru madde, organik maddeler, ham protein, ham yağ, ham sellüloz, nitrojensiz öz maddeler ve nişasta değerleri ise kuru maddede olmak üzere sırasıyla % 40.06, 38.62, 0.39, 0.33, 17.21, 20.69 ve 12.99; % 53.18, 53.14, 6.36, 0.52, 24.71, 18.13 ve 24.24; % 48.28, 43.60, 4.12, 0.88, 17.78, 20.80 ve 18.29; % 45.08, 41.62, 9.57, 0.48, 21.09, 11.31 ve 17.02 olarak saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre % 8 oranında uygulanan üre işleminin buğday samanının yem değerini arttırdığı buna karşılık fiğ samanının yem değerini olumsuz yönde etkilediği, dolayısıyla üre işleminin buğday samanı için tercih edilmesi gerektiği söylenebilir.
The aim of the research was to investigate the feed value of untreated and 8 % urea treated wheat and vetch straws. Classic metabolism trials were conducted for feed material of the research with 2.5 years old Merino hoggets. Dry matter, organic matters, crude protein, ether extract, crude fiber, nitrogen free extract and crude ash contents based on DM of untreated wheat straw, % 8 urea treated wheat straw, untreated vetch straw and 8 % urea treated vetch straw were 100.00, 91.07, 3.22, 1.13, 44.67, 42.05 and 8.93 %; 100.00, 94.41, 10.23, 0.99, 44.10, 35.68 and 8.99 %; 100.00, 89.86, 8.76, 1.65, 44.56, 34.88 and 10.14 %; 100.00, 90.78, 16.50, 1.01, 43.60, 29.67 and 9.22 % respectively. Average apparent digestibility of dry matter, organic matters, crude protein, ether extract, crude fiber, nitrogen free extract of untreated wheat straw, 8 % urea treated wheat straw, untreated vetch straw and 8 % urea treated vetch straw are 40.06, 42.41, 12.02, 29.28, 38.52, 49.20 %; 53.18, 56.28, 62.22, 52.40, 56.04, 50.82 %; 48.28, 48.52, 46.98, 53.58, 39.92, 59.64 %; 47.24, 45.85, 58.00, 47.76, 48.37, 38.12 % respectively. Digestible dry matter, organic matters, crude protein, ether extract, crude fiber, nitrogen free extract and starch values based on DM were determined as 40.06, 38.62, 0.39, 0.33, 17.21, 20.69 % and 12.99 SV; 53.18, 53.14, 6.36, 0.52, 24.71, 18.13 % and 24.24 SV; 48.28, 43.60, 4.12, 0.88, 17.78, 20.80 % and 18.29 SV; 45.08, 41.62, 9.57, 0.48, 21.09, 11.31 % and 17.02 SV respectively. According to the results, it was understood that 8 % urea treatment has increased feed value of wheat straw but, negatively affected feed value of vetch straw. Therefore urea treatment must be prefered for wheat straw.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5939
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
027757.pdf
  Until 2099-12-31
2.51 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons