Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5937
Title: Türkiye'de mikrosulamanın gelişimi üzerine bir inceleme
Other Titles: A review of the disclosure mikrosul development in Turkey
Authors: Korukçu, Abdurrahman
Çelikkoparan, Elif
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Sulama
Irrigation
Issue Date: 20-Nov-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelikkoparan, E. (1995). Türkiye'de mikrosulamanın gelişimi üzerine bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, ülkemizde üretimi yapılan mikrosulama elemanlarının teknik ve fiziksel özellikleri incelendikten sonra, mikrosulama1 da karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunulmaktadır. inceleme kapsamındaki ürünlere ilişkin başlıca sorunlar; damlatıcıların tıkanması, düzensiz damla çıkışı, mini yağmurlama başlıklarında eşsudağılımının sağlanamaması ve mini yağmurlama ile damla sulama sistem tesisinde ortaya çıkan planlama hatalarıdır. Karşılaşılan bu sorunlar; damlatıcı ve mini yağmurlama başlıklarında gerçekleştirilecek kimi fiziksel düzenlemeler ile projelemenin topografya, toprak, bitki, su kaynağı gibi karşılaşılacak koşullara uygun yapılması ile giderilebilecektir.
The aim of this study is to determine of the phycial and technlcal aspects, and production and application problems of micro irrigation systems in Turkey. The main problems about this subjects; clogging of drippers, nonuhiformity water distribution of drippers and sprinkler wetting pattern and unsufficient planning. Some of this problems can solve by technical improvements on drippers and minisprinklers. Furthermore, the other problems can solve with taking into account crop water reguirements, water sources, soil and field conditions during the planning.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5937
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045267.pdf
  Until 2099-12-31
10.4 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons