Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5936
Title: IBM PC için veri işlem ve kontrol sistemi
Other Titles: Data processing and control system for IBM PC
Authors: Gül, Ensar
Cirit, Fatih İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Denetim sistemleri
Control systems
IBM
Veri toplama sistemleri
Data collection systems
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cirit, F. İ. (1995). IBM PC için veri işlem ve kontrol sistemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dış dünyadan klasik veri toplama yöntemlerinin fazla zaman alması, ölçümlerin insan faktöründen gelecek hatalara açık olması ve gürültü izolesinin bulunmamasından dolayı sonuçların doğruluğu kötü yönde etkilenmektedir. Bundan dolayı bugün endüstride; makine otomasyonu veya kontrol olayları, insan müdahalesini minimuma çekerek tamamen otomatik olarak yapılmaktadır. Veri Toplama Sistemleri (DAS, Data Acquisition System) günümüzde çok popüler bir konu olup birçok uygulama alanları vardır. Çok Fonksiyonlu Veri Toplama Kartlan ile endüstride; makine otomasyonu, işlem gözlenmesi ve kontrolü, üretimi, sinyal analizi ve buna benzer daha birçok kontrol ve analiz yapmak mümkündür. Tüm bu bilgiler ışığında IBMJPC tabanlı, Çok Fonksiyonlu Veri Toplama Kartı tasarlanmıştır. Piyasada mevcut olan Veri Toplama Kartlan incelelenip, veri toplamanın kriterleri ortaya konulmuştur, bununla birlikte tasarım esnasında dikkat edilmesi gereken faktörler incelenmiştir.
The aim of this study is to design a Multifunction Data Acquisition Board for IBM PC. First, the general structure of the Data Acquisition Boards available in the market was examined and then, the criteric of the data acquisition were derived. A data acquisition System which has two basic parts; analog and digital, was designed using a modüler approach. Each modüle was explained in detail one by one. Some modules of the designed DAB, sııch as 8/16 bit read/write, system control signals, decoder, control registers, limiter, analog multiplexers, analog switches and hardware/software gain adjustment were implemented practically. The performance and limits of these modules, relation between hardware and sofhvare. Finally, the application areas of this board and future work which could be done on the board are explained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5936
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045269.pdf
  Until 2099-12-31
3.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons