Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5929
Başlık: Dupin hiperyüzeyler
Diğer Başlıklar: Dupin hypersurfaces
Yazarlar: Ezentaş, Rıdvan
Altunel, Hülya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Dupin hiperyüzey
Dupin hypersurface
Dupin altmanifold
Legendre altmanif oldlar
Lie geometri
Lie küre geometrisi
Dupin submanifold
Lie geometry
Lie sphere geometry
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Altunel, H. (1995). Dupin hiperyüzeyler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada integral manifoldlar yardımıyla tanımlanan Dupin hiper yüzeyleri ve Dupin sarmaları ele alınmıştır. Lie geometrisi üzerinde tanımlanan Dupin hi per - yüzeyler değişik bir boyutta incelenmiştir. Ayrıca Lie küre geometrisi üzerinde tanımlanan Legendre al tmanif odlar yardımıyla oluşturulan Dupin al tmanif oldlar tanıtılmış ve Dupin al tmanif oldlar üzerinde silindirik yüzey, tüp ve değişim yüzeyleri gibi değişik yapılar tanımlanmıştır.
In this thesis, we consider Dupin cyclides and Dupin hypersurfaces by a foliati on. And also, we consider of different side of the Dupin hypersurfaces on the Lie geometry. However, we give a Dupin submanifolds with Legendre submanifold which is determined on the Lie sphere geometry and we generalized to the Dupin submanifolds for structure of cylinders, tubes and surfaces of revolution.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5929
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
045264.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.44 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons