Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5929
Title: Dupin hiperyüzeyler
Other Titles: Dupin hypersurfaces
Authors: Ezentaş, Rıdvan
Altunel, Hülya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Dupin hiperyüzey
Dupin hypersurface
Dupin altmanifold
Legendre altmanif oldlar
Lie geometri
Lie küre geometrisi
Dupin submanifold
Lie geometry
Lie sphere geometry
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altunel, H. (1995). Dupin hiperyüzeyler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada integral manifoldlar yardımıyla tanımlanan Dupin hiper yüzeyleri ve Dupin sarmaları ele alınmıştır. Lie geometrisi üzerinde tanımlanan Dupin hi per - yüzeyler değişik bir boyutta incelenmiştir. Ayrıca Lie küre geometrisi üzerinde tanımlanan Legendre al tmanif odlar yardımıyla oluşturulan Dupin al tmanif oldlar tanıtılmış ve Dupin al tmanif oldlar üzerinde silindirik yüzey, tüp ve değişim yüzeyleri gibi değişik yapılar tanımlanmıştır.
In this thesis, we consider Dupin cyclides and Dupin hypersurfaces by a foliati on. And also, we consider of different side of the Dupin hypersurfaces on the Lie geometry. However, we give a Dupin submanifolds with Legendre submanifold which is determined on the Lie sphere geometry and we generalized to the Dupin submanifolds for structure of cylinders, tubes and surfaces of revolution.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5929
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045264.pdf
  Until 2099-12-31
2.44 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons