Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5927
Başlık: Students' and teachers' perspectives on the use drama technique in efl classrooms
Diğer Başlıklar: Yabancı dil öğretilen sınıflarda öğrenci ve öğretmenlerin drama tekniği kullanımına ilişkin görüşleri
Yazarlar: Barut, Erol
Oğulmuş, Müzeyyen
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Drama
EFL
Teacher
Learner
Perception
Dram
Öğretmen
Öğrenen
Algı
Yayın Tarihi: 2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Oğulmuş, M. (2002). Students' and teachers' perspectives on the use drama technique in efl classrooms. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: This study was conducted to investigate in order to teachers' and students' perceptions on the use of drama technique in EFL classrooms. It was attempted to explore the following areas relating to the use of drama in the field of EFL: teacher's knowledge on the types of drama activities, possible benefits and difficulties in the application of drama activities; and further, student's perceptions on the drama activites applied in their EFL classsrooms. The data was gathered from eight public schoolos in Bursa, Turkey. 200 students and 40 teachers participated in the present study. The data were collected from both teachers and students through questionnaires and interviews. According to the findings, teachers have some opinions about what drama activities are, but it seemes that they are not equipped with the necessary knowledge to use them effectively enough.0n the other hand, it appears that the heavy workload they have in the schools prevent them using these activites properly in their EFL classrooms. Students in EFL classrooms have positive attitudes towards the lesson with drama activities since they seem to find them enjoyable and motivateing. The implications for the EFL classrooms were also offered.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5927
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
113031.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.92 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons