Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5924
Title: Paclobutrazol ve atonik uygulamalarının cevizlerde aşı tutma üzerine etkileri
Other Titles: The effects of paclobutrazole and atonic applications on vaccine retention in walnuts
Authors: Soylu, Arif
Dalkılıç, Zeynel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Atonik
Aşılama-bitki
Bahçe bitkileri
Ceviz
Paclobutrazol
Atonic
Grafting
Horticultural crops
Walnut
Issue Date: 28-Sep-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dalkılıç, Z. (1993). Paclobutrazol ve atonik uygulamalarının cevizlerde aşı tutma üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırmanın bitkisel materyalime Juglans reg i a L. türüne giren bir ve iki yaşlı ceviz çöğürleri ve Yalova-3 çeşidi oluşturmuştur. Kimyasal madde olarak çöğürlere Cultar (Paclobutrazol, PP333)’ın 0, 1500 ve 3000 ppm’lik dozları kalemlik ağaçlara Atonik’in 0 ve 1000 ppm’lik dozları uygulanmıştır. Farklı uygulama kombinasyonlarından elde edilen ortalama ve en yüksek aşı tutma oranları iki yaşlı çöğürlerdeki durgun aşıda 7. 83.3-100.0, bir yaşlı çöğürlerdeki durgun aşıda 7. 98.0-100.0, bir yaşlı çöğürlerdeki sürgün aşıda % 66.2-96.7 ve sürme oranları sırasıyla 7. 48.3-80.0, 7. 85.6-100.0, 7. 34.8-90.0 olmuştur. 3000 ppm Paclobutrazol uygulamaları iki yaşlı çöğürlerde özellikle uygulamadan sonraki 1. günde tutma oranını; 1. ve 14. günlerde sürme oranını kısmen arttırmış, bir yaşlı çöğürlerdeki durgun aşılarda et kili olmamış uygulamadan 7 gün sonra yapılan sürgün aşılarda ise tutma ve sürme oranını önemli derecede yükseİtmiştir. Atonik, iki yaşlı çöğürlerde uygulamadan sonraki 1., 7. ve 14 günlerde dört aşı kombinasyonunda tutma oranını; 7 gün sonra yapılan aşıların tümünde sürme oranını kısmen arttırmış, bir yaşlı çöğürlere uygulanan durgun ve sürgün aşıların bazı kombinasyonlarında tutma oranını kısmen, sürme oranını üç uygulamada önemli derecede arttırmış, ancak etkisi genellikle belirgin olmamıştır. Faclobutrazol uygulamalarılyla Fidan boy ve çapları genellikle azalmış ve özellikle 3000 ppm’lik doz -Fidan boyunu kontrola göre iki yaslı çöğürlere uygulanan durgun aşılarda % 66.0-85.Bş bir yaslı çöğürlere uygulanan durgun aşılarda % 2.7-69.3 azaltmış sürgün aşılarda ise bazı kombinasyonlar­ da etkilemiş ancak bu etki belirgin olmamıştır. Atonik’in bu bakımdan etkisi uygulama kombinasyonlarına göre kısmen değişmiştir ancak belirgin bir artış veya azalış göstermemistir. Araştırmanın bitkisel materyalime Juglans regial türüne giren bir ve iki yaşlı ceviz çöğürleri ve Yalova-3 çeşidi oluşturmuştur. Kimyasal madde olarak çöğürlere Cultar (Paclobutrazol, PP333)’ın 0, 1500 ve 3000 ppm’lik dozları kalemlik ağaçlara Atonik’in 0 ve 1000 ppm’lik dozları uygulanmıştır. Farklı uygulama kombinasyonlarından elde edilen ortalama ve en yüksek aşı tutma oranları iki yaşlı çöğürlerdeki durgun aşıda 7. 83.3-100.0, bir yaşlı çöğürlerdeki durgun aşıda 7. 98.0-100.0, bir yaşlı çöğürlerdeki sürgün aşıda % 66.2-96.7 ve sürme oranları sırasıyla 7. 48.3-80.0, 7. 85.6-100.0, 7. 34.8-90.0 olmuştur. 000 ppm Paclobutrazol uygulamaları ' iki yaşlı çöğürlerde özellikle uygulamadan sonraki 1 günde tutma oranını; 1. ve 14. günlerde sürme oranını kısmen arttırmış, bir yaşlı çöğürlerdeki durgun aşılarda et kili olmamış uygulamadan 7 gün sonra yapılan sürgün aşılarda ise tutma ve sürme oranını önemli derecede yükseltmiştir. Atonik, iki yaşlı çöğürlerde uygulamadan sonraki 1 ve 14 ve 14 günlerde dört aşı kombinasyonunda tutma oranını 7 günde yapılan aşıların tümünde sürme oranını kısmen arttırmış, bir yaşlı çöğürlere uygulanan durgun ve sürgün aşıların bazı kombinasyonlarında tutma oranını kısmen, sürme oranını üç uygulamada önemli derecede arttırmış, ancak etkisi genellikle belirgin olmamıştır. Faclobutrazol uygulamalarıyla fidan boy ve çapları genellikle azalmış ve özellikle 3000 ppm’lik doz -Fidan boyunu kontrola göre iki yaslı çöğürlere uygulanan durgun aşılarda % 66.0-85.8 bir yaslı çöğürlere uygulanan durgun asılarda % 2.7-69.3 azaltmış sürgün aşılarda ise bazı kombinasyonlar­ da etkilemiş ancak bu etki belirgin olmamıştır. Atonik’in bu bakımdan etkisi uygulama kombinasyonlarına göre kısmen değişmiştir ancak belirgin bir artış veya azalış göstermemiştir.
Plant materials of the study consisted of 1-2 year ald walni.it seedlings and cv. Yalova-3 which belong to the species of Juglans regla L. Cultar (Paclobutrazol, PP333) at the rates of 0, 1500, 3000 ppm and Atonik at the rates of 0 ,1000 ppm were used as the Chemicals on seedling rootstocks and scion trees respectively. The average and the highest bud take ratios were 83.3- 100.0 % with dormant budding on 2-year old seedlings, 98.0- 100.0 7. with dormant budding on 1-year old seedlings, 66.2- 96.7 7. with spring time budding on 1-year old seedlings and bud burst ratios were 48.3-80.0%, 85.6-100.0 7., 34.8-90.0 7. respect ively. 3000 ppm Paclobutrazol appp1 ications partially increased the bud take percentages after İst day of app1 ications, on 2-year old seedlings and the bud burst after İst and 14th days of applications on 2-year old seedlings. Paclobutrazol di d not affect the bud take percentages of dormant budding on 1-year old seedlings, but it significantly increased the bud take and burst percentages of spring buddings after 7th day of app1 ications. Atonik increased the bud take ratios of four budding combinations on 2-year old seedlings on the İst, 7th and 14th days of applications and partially increased the bud burst in ali of the combinations on the 7th and 14t.h days of applications. It partially increased the bud take ratios in some combinations of the dormant and spring time buddings on 1-year old seedlings. Atonik significantly increased the bud burst ratios of the three combinations but its effects generally were not definite and significant. Paclobutrazol applications generally decreased the nursery trees’ diameter and height values. 3000 ppm especially decreased the tree height, in dormant buddings which applied on 2-year old and on 1-year old seedlings 66.0- 85.S 7. and 2.7-69.3 respectively compared to control. Paclobutrazol also affected the measurements of the nursery trees in some combinations of spring buddings on 1-year old seedlings but this effect were not significant. Effects of Atonik in this respect was partially changed according to applications but this changes were not definite.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5924
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028034.pdf3.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons