Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5923
Title: Bazı ekmeklik buğday (T. aestivum var. aestivum L.) çeşitlerinin bursa koşullarında verim öğeleri ve bazı kalite özellikleri yönünden değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of some bread wheat (T. aestivum var. Aestivum L.) cultivars under bursa conditions in terms of yield components and some quality characteristics
Authors: Yürür, Nevzat
Ayar, Derya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Ekmeklik buğday
Verim ögeleri
Bread wheat
Yield components
Issue Date: 2-Sep-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayar, D. (1996). Bazı ekmeklik buğday (T. aestivum var. aestivum L.) çeşitlerinin bursa koşullarında verim öğeleri ve bazı kalite özellikleri yönünden değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırma, 13 ekmeklik buğday çeşidini, verim ve bazı kalite özellikleri yönünden incelemek amacı ile 1994-95 ekim döneminde Bursa ekolojisinde yapılmıştır. Çeşitler arasında verim öğeleri yönünden önemli farklılıklar saptanmıştır. En yüksek tane verimi 667.8 kg/da ile Panda çeşidinden elde edilmiş olup bu çeşidi 640.0 kg/da ile Gönen ve 627.0 kg/da ile de Gemini çeşitleri izlemiştir. Çeşitler arasında protein oranlan bakımından önemli bir fark saptanamamıştır. Hektolitre ağırlığı en yüksek 77.8-79.1 kg/100 1 arasında olan Flamura-80, Gemini, Momtchill, Panda ve Gönen aynı gruba girmiştir. 13 çeşitten en yüksek sedimantasyon değeri ise Gönen (26.00 mi), Panda (26.00 mi), Saraybosna (25.75 mi) ve MV-20 (23.75 mi) çeşitlerinden alınmıştır. Bir yıllık deneme sonuçlarına göre verim öğeleri ve bazı kalite özellikleri incelenen 13 ekmeklik buğday çeşidinden yöre ekolojisine uyum sağlayan ve sıralamada önde gelen çeşitler Panda, Gönen ve Gemini olarak saptanmıştır.
The research has been made in ecology of Bursa during the sowing period of 1994-1995, in order to examine the yield and some properties of quality of 13 varieties of bread wheat. There are important differences in the properties of yield among varieties. The highest seed yield has been obtained from Panda variety with 667.8 kg/da. This variety is fallowed by that of Gönen with 640.0 kg/da and the Gemini with 627.0 kg/da. There was important difference between protein contents of varieties. Flamura-80, Gemini, Momtchill, Panda and Gönen, having the highest hectolitre weights varying between 79.1-77.8, have entered the some group. The highest value of sedimentation is obtained from Gönen (26.00 ml), Panda (26.00 ml), Saraybosna (25.75 ml) and MV-20 (23.75). According to the results of one year trial, the varieties Panda, Gönen and Gemini among 13 varieties tested in the experiment were found to be of good quality properties and higher yielding ones, and superior in adapting to the ecology of the region.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5923
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057338.pdf
  Until 2099-12-31
2.09 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons