Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5920
Title: Bir Hıristiyan apolojist olarak Saint Thomas Aquinas
Other Titles: Saint Thomas Aquinas as a Christian apologist
Authors: Güç, Ahmet
Tarakcı, Muhammet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Apoloji
Reddiye
Aquinas
Hıristiyanlık
Polemik
Apology
Apologetics
Aquinas
Christianity
Polemic
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tarakcı, M. (2005). Bir Hıristiyan apolojist olarak Saint Thomas Aquinas. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Apoloji belli bir saldırı karşısında Hristiyan inancını savunmak anlamına gelir. Tezimiz, Aziz Thomas Aquinas’ı bir apoloji yazarı olarak ele almakta ve aşağıdaki sorulara cevap bulmaya çalışmaktadır: Roma Katolik Kilisesi’nin en büyük düşünür ve teologlarından biri olan Aquinas kendi dinini nasıl görmektedir. Hıristiyanlığı akılla nasıl uzlaştırmaktadır. Hıristiyanlığı diğer dinlere, özellikle de İslâm’a karsı nasıl savunmaktadır. Tezimiz, bu soruların cevaplarını bulmak suretiyle, en önemli düşünürlerinden biri aracılığıyla Hıristiyanlık’ın öğrenilmesini mümkün kılmaktadır. Başka bir deyişle, tezimiz bir Hıristiyan’a kendisi ve dini hakkında konuşma fırsatı vermektedir. Kendisini teolog ya da Kutsal Doktrin uzmanı olarak gören Aquinas Tanrı’yla ilgili konuları ikiye ayırmaktadır: Tanrı’nın varlığı, isimleri, birliği, yaratma, ruhun ölümsüzlüğü ve Tanrı’nın dünyayı yönetmesi gibi bazı konular akılla açıklanabilir. Teslis, inkarnasyon, sakramentler ve eskatolojik meseleler ise akılla anlaşılıp açıklanamayacak meseleler arasındadır. Tezimiz Tanrı’yla ilgili her iki tür konuyu da incelemeyi amaçlamaktadır. Tezimiz ayrıca Aquinas ile İslam ve Müslümanlar arasındaki ilişkiyi de ele almakta ve Aquinas’ın apolojetik eseri olan Summa Contra Gentiles’in gerçekten İslâm’a ve Müslümanlara karsı yazılıp yazılmadığını sorgulamaktadır. Ayrıca, Aquinas’ın, İslâm’ı gerçekten bilip bilmediği de incelenmektedir.
Apology is a particular defence of the Christian faith with reference to a definite attack. This thesis deals with Saint Thomas Aquinas as a Christian apologist and tries to find answers the following questions: How did Saint Thomas one of the most influential thinkers and theologians of the Roman Catholic Church see his own religion? How did he reconcile Christianity with reason? How did he defend Christianity against other religions, especially against Islam? Answering those questions, this thesis enables to know Christianity through one of its greatest thinkers. In other words, this thesis gives a Christian an opportunity to speak himself and his religion. Considering himself a theologian or a scholar of sacred doctrine, Aquinas divided divine matters into two: Some can be explained with natural reason such as existence of God, divine names, oneness of God, creation, immortality of soul and God’s providence over the world. On the other hand, trinity, incarnation, sacraments and eschatological matters are among subject-matters that can not be understood or explained with natural reason. This thesis aims to explain both those two kinds of divine matters. This thesis also deals with the relation between Aquinas and Islam or Muslims. It questions whether Aquinas’ apologetic work, Summa Contra Gentiles, was really written against Muslim. In addition, it examines if Aquinas really knew Islam.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5920
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188704.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons