Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5916
Title: Çin ekonomisinde rekabet avantaji sağlayan etkenler ve rekabetin sürdürülebilirliği
Other Titles: Factors that make competition advantage of Chinese economy and continousness of competition
Authors: Dinler, Zeynel
Unay, İlkay
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Teorisi Bilim Dalı.
Keywords: Çin ekonomisi
Rekabet
Dışa açıklık
Chinese economy
Competition
Foreign trade
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Unay, İ. (2005). Çin ekonomisinde rekabet avantaji sağlayan etkenler ve rekabetin sürdürülebilirliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Çin ekonomisinin dünya dış ticaretinde rekabet avantajı saglayan etkenleri ve gelecekte rekabetinin sürdürülebilirliği incelenmiştir. Çin ekonomisinin son 20 yıldır gerçeklestirmiş olduğu ekonomik performansını diğer dünya ülkeleri ile karşılaştırıldığında dikkat çekicidir. 1970’li yılların sonlarında baslayan ekonomik reformlar sayesinde, Çin Halk Cumhuriyeti merkezi planlı ekonomiden serbest pazar ekonomisine geçiş yapmıştır. Ülke içinde uygulanan ekonomik reformların temelinde dış ticaret ile dışa açılma politikası yatmaktadır. Uygulanan bu politikanın başarılı olması Çin ekonomisinin büyümesinde önemli bir itici güç olmuştur. Reformlar ile sağlanan ülkenin dış ticarette rekabet avantajı dünya ekonomileri için hem fırsat yaratırken, hem de uluslararası ticarette birtakım tehditleri de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle günümüzde uluslararası ticarette önemli gündem konularından biri olmuştur. Ülkeye giren doğrudan yabancı yatırımlar ülkenin istihdam, ihracat ve ithalatı üzerinde olumlu etkilerde bulunmuş ve büyümesinde etkin bir rol oynamıştır. Dış ticarette sahip olduğu işgücü ücretlerinin düşüklüğü, enerji fiyatlarının dış yatırımcıyı teşvik edici olması, dış ülkelerle ticaretinde rekabetinde üstünlüğünü arttırmıştır.
This study explores People’s Republic of People’s Republic of China’s cabability of carrying on its advantage in world foreign trade competition in future. When we compare the economic performance of People’s Republic of China in last decades to other world country economies, economic performance of People’s Republic of China is highly attracting attention. By means of the economic reforms, which began in 1970’s, People’s Republic of China passed through central planned economy to free market economy. The basic point of the economic reforms is foreign trade policy. This policy is also the most effective factor on Chinese economic growth. The advantage of competition, which is made by reforms, in foreign trade, both create advantages to other world countries and some kind of threats. That is why People’s Republic of China is one of the most important topics in foreign trade. Not only foreign direct investments in People’s Republic of China has positive effect on employement, exporting and importing, but it also play very important role in economic growth. Moreover low costs of labour and energy, take People’s Republic of China to the important place in world foreign trade competition.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5916
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188698.pdf931 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons