Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5912
Title: Postoperatif dönemde Morfin ile Tramadol'un hasta kontrollü analjezi yöntemi ile karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of morphine and Tramadol with patient-controlled analgesia in the postoperative period
Authors: Karaarslan, Hülya
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Analjezi
Opioidler
Analgesia
Analjezikler
Analgesics
Ağrı-postoperatif
Pain-postoperative
Morfin
Morphine
Opioids
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaarslan, H. (1998). Postoperatif dönemde Morfin ile Tramadol'un hasta kontrollü analjezi yöntemi ile karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda, major abdominal cerrahi girişim yapılacak ASA l-ll grubuna giren 20-60 yaş arasındaki 50 olgudan oluşan iki grupta postoperatif ağrı tedavisinde klasik bir opioid olan Morfin ile, ülkemizde kullanıma yeni giren sentetik bir opioid olan Tramadol'u analjezik etkinliği, güvenilirliği ve yan etkilerini HKA yöntemini kullanarak karşılaştırdık. Olgularda anestezi indüksiyonu 5-7 mg/kg sodyum tiyopental, 2 ng/kg fentanil, 0.1 mg/kg vekuronyum ile yapıldı. Entübasyonu takiben % 50 02-N20 ve isofluran ile anestezi idamesi sağlandı. İki gruba ayrılan olguların postoperatif ağrı tedavisinde şu solüsyonlar kullanıldı : I.Grup : 100 mi izotonik NaCI içinde 100 mg Morfin HCI (1 mg/ml) Yükleme dozu : 5 mg Morfin Bolus doz : 2 mg Morfin Kilitlenme süresi : 10 dakika 40II.Grup : 100 ml izotonik NaCI içinde 1000 mg Tramadol HCI (10mg/ml) Yükleme dozu : 50 mg Tramadol Bolus doz : 20 mg Tramadol Kilitlenme süresi : 1 0 dakika Olgular ağrı ve sedasyon düzeyleri, hemodinamik verileri, solunum sayıları, oksijen satürasyonları, postoperatif ilk mobilizasyon ve gaz çıkarma zamanları, yan etkileri açısından izlendi. Olgularımızda aşırı sedasyon ve solunum depresyonu gözlenmedi. Cihazın kullanımı ile ilgili bir sorunla karşılaşılmadı. Elde ettiğimiz veriler sonucunda, Morfin ve Tramadol grubunda eş analjezik etkinlik sağlandığı ve yan etki profilinin düşük olması nedeniyle, postoperatif analjezide Tramadol'un Morfin'e tercih edilebileceğini belirledik.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5912
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088600.pdf
  Until 2099-12-31
2.67 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons