Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5908
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSarıbay, Ali Yaşar-
dc.contributor.authorKüçükalp, Derda-
dc.date.accessioned2020-01-14T07:43:25Z-
dc.date.available2020-01-14T07:43:25Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationKüçükalp, D. (2005). Politik felsefede Nihilizm sorunu: Nietscheci bir tartışma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5908-
dc.description.abstractNihilizm, çağdaş politik felsefenin en önemli sorunudur. Genel olarak nihilizm,yaşamın yadsınması anlamına gelir. Yaşamın yadsınması, politik felsefe açısından üç temel sorun içerir. Bu sorunlar, bireyin çözülmesi, farklı yaşam tarzlarının yadsınması ve yeni olanın engellenmesidir. Nietzsche'ye göre, nihilizm, Batı metafiziğine ait bir sorundur. Batı düşüncesi, gerçek-görünüş ayırımı üzerinde temellendiğinden dolayı, nihilistik bir mantığı içerir. Batı düşüncesinde tarih dışı gerçek dünya lehine yaşam inkâr edilir. Nietzsche bu inkar nedeniyle,nihilizmi Batı düşüncesi ve kültürünün bir yazgısı olarak görür. Bu yazgı, modern dönemde açığa çıkmıştır. Gerçek dünyayı karakterize eden değerler, değersizleşmiştir. Nietzsche budurumu Tanrı öldü sözü ile dile getirir. Nietzscheci perspektifte modern düşünce Batı metafiziğinin seküler bir formu olduğuiçin, nihilistiktir. Aynı şekilde modern politik düşünce de, Hıristiyan ahlâkının seküler bir formudur. Modern devlet, Hıristiyan Tanrısının yerini alırken, liberalizm, sosyalizm ve anarşizm gibi demokratik ideolojiler de Hıristiyan dünya yorumunun yerini almıştır. Nietzsche modern devleti ve modern ideolojileri eleştirir. Çünkü onlar, yaşamı yadsıyıcı dünya görüşleridir. Nietzsche nihilizmi bir sorun olduğu kadar bir fırsat olarak da görür. Ona göre,Tanrının ölümü, yeni değerlerin yaratılması için bir fırsattır. Bu tespit, Nietzsche'nin pozitifetiği ve pozitif politik düşüncesine temel teşkil eder. Nietzsche, nihilizm sorunuyla mücadelede yaşamı onaylayıcı bir etik önerir. Nietzsche'nin etiği nihilistik olmayan bir politik düşünce ve pratik açısından önemlidir. Öte yandan Nietzsche'nin güç felsefesi de çağdaş demokrasi teorisi açısından birtakım açılımlara sahiptir. Nietzsche'nin felsefesi, kimlik ve farklılık politikalarını destekler.tr_TR
dc.description.abstractNihilism is the most important problem of contemporary political philosophy.Generally, nihilism means to repudiate life. That repudiation includes three essential problemin repect to political philosophy. These are the dissolution of individual, the repudiation ofplurality of life style and the obstruction of the new.According to Nietzsche, nihilism belongs to Western metaphysics. Since Westernthought depends on dichotomy of appearence-reality, it has nihilistic logic. In the westernthought, life is denied to the favor of unhistorical ?real world?. Because of that refutation,Nietzsche sees nihilism as the fate of Western thought and culture. This fate appears in themodern period. The values that characterizes the real world had been devaluated. Nietzsche sword of God is dead expresses this situation.In Nietzschean perspective, because of modern thought is the secular form of theWestern metaphysics, it is nihilistic. Similarly, modern political thought is the secular form ofChristian morality. While modern state supersedes God; the democratic ideologies such asliberalism, socialism and anarchism supersede Christian worldview. Nietzsche criticizesmodern state and modern political ideologies. Because they are worldviews that repudiate thelife.Nietzsche sees nihilism not only a problem but also chance. According to Nietzsche,the death of God is a chance for creating new values. This determination is the foundation ofNietzsche?s positive ethics and political thought. Nietzsche suggests an affirmative ethics toovercoming the problem of nihilism. Nietzsche's ethics is also important in respect to non-nihilistic political thought and practice. In addition, Nietzsche's philosophy of power includes some possibilities in the favor of contemporary democratic tehory. Nietzsche sphilosophy supports the politics of identity and difference.en_US
dc.format.extentII, 220 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectFelsefetr_TR
dc.subjectKamu yönetimitr_TR
dc.subjectSiyasal bilimlertr_TR
dc.subjectPhilosophyen_US
dc.subjectPublic administrationen_US
dc.subjectPolitical scienceen_US
dc.titlePolitik felsefede Nihilizm sorunu: Nietscheci bir tartışmatr_TR
dc.title.alternativeThe problem of Nihilism in the political philosophy: A Nietzschean debateen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188703.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons