Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5907
Title: Teaching major themes in Evelyn Waugh's three novels
Other Titles: Evelyn Waugh'un üç romanında ana temaların öğretimi
Authors: Barut, Erol
Gök, Gülay
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Waugh, Evelyn
English literature
British novel
İngiliz edebiyatı
İngiliz romanı
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gök, G. (2002). Teaching major themes in Evelyn Waugh's three novels. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: This research is based on Evelyn Waugh's three major novels. The first book questioned is author's first novel 'Decline and Fall' by which he made himself known to literature. The second novel taken into consideration is 'Vile Bodies' because Evelyn Waugh wrote the novel in the worst stretch of his life. Here it is observed that comparison of two subsequent novels, in their mood and language, 'Vile Bodies' and 'Decline and Fall' can reflect Waugh's real life experiences. 'Brideshead Revisited', which made Waugh known to World literature, is the third book taken. The research begins by investigating Eveh/n Waugh's life from his birth to his death. The reason which lies behind this is to see in which emotional or social circumstances Waugh wrote his books and introduced himself to his readers. The second step followed is to examine his writing style, which makes İt possible for us to interpret his novels on the right way. Then his three major novels are examined in a detailed way through their published dates. At the end of the research, a study on how to teach Evelyn Waugh's three major novels in ELT classes takes place. In this dissertation pre-intermediate or intermediate levels are target levels. Therefore, activities related to teaching Eveh/n Waugh's three major novels are much suitable for those levels.
Bu araştırma, ünlü İngiliz yazar Evelyn Waugh'nun üç romanındaki ana temaların öğretilmesine dayanmaktadır. Araştırmada incelenen ilk roman yazarın kendisini edebiyat dünyasına tanıttığı ilk romanı Decline and Fail' dur. İncelenen ikinci roman yazarın hayatının en kötü döneminde yazdığı Vile Bodies' dir. Araştırmada gözlemlenmiştir ki bu ard arda yayımlanmış olan iki roman, dili ve tarzı bakımından karşılaştırıldığında Eveyln Waugh'nun yaşam tecrübelerini yansıtmaktadır. İncelenen üçüncü roman Waugh'un dünya edebiyatına kendisini tanıttığı Brideshead Revisited'tır. Araştırma, Evelyn Waugh'un doğumundan ölümüne kadar olan yaşamım anlatmakla, başlar. Bunun arkasında yatan neden Waugh'un hangi duygusal ve sosyal koşullarda romanlarım yazdığım anlayabilmektir. Araştırmadaki ikinci aşama yazarın yazım dilini, romanlarında kullandığı temaları inceleme yönündedir. Sonra, seçilen üç roman yayım tarihlerine göre ayrıntılı bir şekilde incelendi. Araştırmanın son bölümünde, Evelyn Waugh'un bu üç romanındaki ana temaların öğretilmesi yönünde öneriler verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5907
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113036.pdf
  Until 2099-12-31
3.89 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons