Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5906
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞahin, İsmet-
dc.contributor.authorApak, Seda-
dc.date.accessioned2020-01-14T07:38:56Z-
dc.date.available2020-01-14T07:38:56Z-
dc.date.issued1995-
dc.identifier.citationApak, S. (1995). Samsun'da satışa sunulan bazı besinlerin aflatoksin yönünden araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5906-
dc.description.abstractBu çalışmada Samsun il merkezinden belirli zaman aralıklarında satın alınan örnekler üzerinde çalışılmıştır. Bu kapsam da 8’er pulbiber ve ceviz, 3 fındık, 6 Antep fıstığı, 6 yerfıstığı, 1 susam, 1 tahin olmak üzere toplam 33 örnek incelemeye alınmıştır. Bu örnekler genel bileşenler ve aflatoksinler yönünden test edilmiştir. Örneklerin nem içeriği; pulbiber’de %18.81-20.49, ceviz’de %3.24-3.77, fındık’la %1.8-2.53, Antep fıstığın’da %-2.19-3.12, yerfıstığın’da %2.47-7.29, susam’da %>4.95, tahin’de %1.19 olarak bulunmuştur. Kül miktarı; pulbiber’de %12.14-23.88, ceviz’de %1.72-2.00, fındık’la %1.47-2.58, Antep fıstığı’nda %3.60-4.60, yerfıstığı’nda %<1.63-2.68, susam’da %3.01, tahin’de %3.53 tür. Bu örneklerden pulbiber’de %8.85 ve %12.73, ceviz’dc %13.75-21.30, fındık’la %15.34-16.38, Antep fıstığı’nda %17.34-20.46, yerfıstığı’nda %22.93-26.34, susam’da %27.48, tahin’de %28.64 protein bulunmuştur. Yağ içerikleri aynı sıraya göre; % 10.57 ve % 14.56, %58.18-67.66, %60.19-69.32, %45.48-62.53, %39.33-48.23, %69.34, %64.91 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın asıl amacı olan aflatoksin analizi 33 örnekten 9’unda olumlu sonuç vermiştir. 8 pulbiber örneğinin tamamında aflatoksin B1 4.46-24.25 /μg/kg arasında pozitif sonuç verirken, bir yerfıstığı örneğinde ise aflatoksin B1 183.19 /μg/kg B, ve 58.62/μg/kg olarak saptanmıştır. Söz konusu besin maddelerinde aflatoksinc rastlama sıklığının çok düşük düzeyde olması halk sağlığı ve ülke ekonomisi açısından son derece sevindiricidir. Ancak pulbiber için aynı iyimserliği belirtmek olanaksızdır.tr_TR
dc.description.abstractIn this research ii has been worked on some food samples bought from Samsun city at different times. For this purpose 8 crushed red pepper, 8 walnut, 3 nut, 6 pistachio, 6 peanut, 1 sesame and 1 sesame oil samples have been examined. These samples were analysed for general components and anatoxins. The moisture content of the samples have been 18.81-20.49 % at crushed red pepper; 3.24- 3.77 % at walnut; 1.8-2.53 % at nut; 2.19-3.12 % at pistachio; 2.47-7.29 % at peanut; 4.95 % at sesame and 1.19 % at sesame oil. The ash amounts have been 12.14-23.88 % at crushed red pepper; 1.72-2.00 % at walnut; 1.47-2.58 % at nut; 3.60-4.60 % at pistachio; 1.63-2.38 % at peanut; 3.01 % at sesame and 3.53 % at sesame oil. Protein amounts of samples have been found as 8.85-12.73 % at crushed red pepper; 13.75- 21.30 % at walnut; 15.34-16.38 % at nut; 17.34-20.46 % at pistachio; 22.93-26.34 % at peanut; 27.48- % at sesame and 28.64 % at sesame oil. The oil content of samples have been determined as 10.57-14.56 % ; 58.18-67.66 % ; 60.19- 69.32 % ; 45.48-62.53 % ; 39.33-48.23 % ; 69.34 % and 64.91 % respectively. The anatoxin analyses which was the main aim of the research have given positive results at 9 of the 33 samples. The whole 8 crushed red pepper samples have been positive for anatoxin Bj with the amounts between 4.46-24.25 /μg/kg and ] pistachio sample has been positive for anatoxin Bj with 183.19 /μg/kg and anatoxin B, with 58.62 /μg/kg. The low amounts of anatoxin at the samples have been plesanl for public health and country's economics but for crushed red pepper saying the same optimism might not been possible.en_US
dc.description.sponsorshipSamsun İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğütr_TR
dc.description.sponsorshipAnkara İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğütr_TR
dc.format.extentVI, 51 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAflatoksin B1tr_TR
dc.subjectAflatoksin B2tr_TR
dc.subjectAflatoksin G2tr_TR
dc.subjectAflatoksin G1tr_TR
dc.subjectPulbibertr_TR
dc.subjectAntep fıstığıtr_TR
dc.subjectYerfıstığıtr_TR
dc.subjectCeviztr_TR
dc.subjectFındıktr_TR
dc.subjectSusamtr_TR
dc.subjectTahintr_TR
dc.subjectAflatoxin B2en_US
dc.subjectAflatoxin B1en_US
dc.subjectAflatoxin G1en_US
dc.subjectCrushed red pepperen_US
dc.subjectPistachioen_US
dc.subjectPeanuten_US
dc.subjectWalnuten_US
dc.subjectNuten_US
dc.subjectSesameen_US
dc.subjectSesame oilen_US
dc.subjectAflatoxin G2en_US
dc.titleSamsun'da satışa sunulan bazı besinlerin aflatoksin yönünden araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of aflatoxin in Samsun for saleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045257.pdf
  Until 2099-12-31
2.27 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons