Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5898
Başlık: Yumuşak doku sarkomlarında p53 protein ekspresyonunun histolojik derece ve tümör çapı ile ilişkisi
Diğer Başlıklar: Association of p53 protein expression with histological grade and tumor diameter in soft tissue sarcomas
Yazarlar: Konuk, Asiye Yıldırım
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Protein-P53
Yumuşak doku neoplazmları
Soft tissue neoplasms
Yayın Tarihi: 1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Konuk, A. Y. (1997). Yumuşak doku sarkomlarında p53 protein ekspresyonunun histolojik derece ve tümör çapı ile ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı arşivinde yer alan 88 adet yumuşak doku sarkomuna immunoperoksidaz yöntemle monoklonal mouse antihuman p53 protein uygulanarak p53 protein ekspresyonu incelendi. p53 protein ekspresyonu, semikantitatif olarak değerlendirilip histolojik derece ve tümör çapı ile ilişkisi araştırıldı. p53 protein ekspresyonu, derece lll'de ve tümör çapı 5 cm'ye eşit ya da küçük olan grupta hafifçe yüksek bulundu; ancak, bu ilişkinin istatistiksel olarak anlam taşımadığı gözlendi. p53 tümör baskılayıcı gen değişikliklerinin prognoz üzerindeki etkileri, p53 protein ekspresyonunu ve klinik verilerin (tümörün yerleşimi, rezeksiyon sınırları, klinik evre, rekürrens ve sağkalım) birlikte değerlendirildiği, daha geniş serileri içeren çalışma grupları incelenerek kesinlik kazandırılmayı beklemektedir.
In this study, p53 protein expression was investigated by immunoperoxidase monoclonal mouse antihuman p53 protein in 88 soft tissue sarcomas in Uludağ University Faculty of Medicine Pathology Department archives. p53 protein expression was evaluated semiquantitatively and its relation with histologic grade and tumor diameter was investigated. p53 protein expression was slightly elevated in grade III and in the group with a tumor diameter equal to or less than 5 cm; however, this relationship was not statistically significant. The effects of p53 tumor suppressor gene changes on prognosis, p53 protein expression and clinical data (tumor location, resection margins, clinical stage, recurrence and survival) are evaluated together and larger groups are expected to be finalized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5898
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
060589.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.76 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons