Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5895
Title: Arazi toplulaştırmasında bilgisayar destekli bir dağıtım modelinin geliştirilmesi ve uygulanması üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the development and application of a computer-aided distribution model in land consolidation
Authors: Arıcı, İsmet
Gündoğdu, Kemal Sulhi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Arazi toplulaştırması
Bilgisayarlar
Land consolidation
Computers
Issue Date: 21-May-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gündoğdu, K. S. (1993). Arazi toplulaştırmasında bilgisayar destekli bir dağıtım modelinin geliştirilmesi ve uygulanması üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Arazi Toplulaştırmasında Bilgisayar Destekli Bir Dağıtıra Modelinin Geliştirilmesi ve Uygulaması üzerine Bir Araştırma Bu çalışma ile arazi toplulaştırmasında bilgisayar destekli bir dağıtım modeli, Bursa-Karacabey-Sultaniye Köyü arazi toplulaştırma verileri kullanılarak sınanmış, elde edilen sonuçlar aynı köyde, daha önce Köy Hizmetleri tarafından uygulanan toplulaştırma projesi sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda, parsel sayısı, ortalama parsel büyüklüğü ve katılımcı isteklerinin gerçekleşme oranına bakıldığında, her iki projede de bir paralelliğin olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmada, toplulaştırma projelerinin zaman alıcı aşamalarından biri olan, yeni parsellerin dağıtım planına göre oluşturulması, geliştirilen bir program yardımıyla gerçekleştirilmiştir.
Development and Application of A Computer Aided Reallocation Model in Land Consolidation In this study, a computer aided reallocation model was tested based on the land consolidation data of Bursa-Karacabey- Sultaniye village and the results have been compared with the results of former project realized by the Genaral Directorate of the Village Affairs. According to the this comparison, almost the same results were observed when the parcel numbers, average parcel size and the meeting of the farmers willings were taken into consideration. On the other hand, the formation of the new parcels on the map according to the reallocation plans which is the very much time consuming phase of the land consolidation, was also automatized by a newly developed computer program.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5895
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
027776.pdf4.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons