Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5894
Title: Bazı kumaşların ozon gazı uygulamasıyla yüzey modifikasyonunun boyanabilirlik üzerine etkilerinin araştırılması
Other Titles: Ozone applications to some fabrics for investigating the surface modification and it's effencts on fabrics dyeability
Authors: Aniş, Pervin
Gürarslan, Rana
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ozon uygulaması
Yüzey modifikasyonu
Renk verimi
FTIR spektroskopisi
Ozone application
Surface modification
Color yield
FT-IR spectroscopy
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürarslan, R. (2010). Bazı kumaşların ozon gazı uygulamasıyla yüzey modifikasyonunun boyanabilirlik üzerine etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda tekstil terbiye işlemlerinde düşük maliyetli çevre dostu alternatif yöntemler aranmaktadır. Gerek işlem süresinin kısaltılması, gerekse su ve kimyasal tüketiminin azaltılması için yapılan araştırmalardan birisi de ozon uygulamalarıdır. Ozon gazının güçlü bir yükseltgen kapasitesine sahip olduğu ve yükseltgenmeye dayanan reaksiyonlarla yüzey modifikasyonunda sebep olduğu bilinmektedir. Tekstil liflerine ozon uygulaması gelecek vadeden alternatif yöntemlerdendir.Bu tez çalışmasında farklı sürelerde ozonlanmış pamuk, yün, naylon 6 ve poliester kumaşlara FT-IR analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ozonlamayla yüzeylerinde değişiklik meydana geldiği saptanan yün ve pamuk numuneler geleneksel yöntemlerle boyanmıştır. Sonuçlar ozonlanmamış kontrol grubuyla karşılaştırılıp, ozon uygulamasının boyanabilirlik üzerine etkisi araştırılmışıtır.
Economically and environmentally friendly alternative processes are being searched in recent days for textile finishing. Ozone applications for textile finishing is one of these novel ways to decrease the duration of the process and the consume of the chemicals and water. It is known that ozone gas has a high oxidizing capasity and can cause surface modification on textile fabrics via oxidizing reactions.This present work focuses on effects of ozone applications on dyeability of various textile fibres. To understand the effects of ozone, samples were analyzed by, considering some chemical groups, using FT-IR spectroscopy. Detailed investigation on the role of pH, and treatment time during ozonation was carried out. The ozone-gas-treated fabrics were dyed with the commercial dyes to investigate the effects of ozone treatment on dyeability of wool, cotton, polyester and nylon fabrics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5894
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340061.pdf2.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons