Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5883
Title: Nesnellik ve İslamofobi bağlamında Batı'nın Orta Doğu'ya yaklaşımının analizi
Other Titles: Analysis of the approach of the West to the Middle East in the context of the objectivity and Islamophobia
Authors: Arı, Tayyar
Saparca, Yılmaz Cabir
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
Keywords: Nesnellik
Objectivity
Tarafsızlık
İslamofobi
Batı
Orta Doğu
Neutrality
Islamophobia
West
Middle East
Issue Date: 29-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Saparca, Y. C. (2019). Nesnellik ve İslamofobi bağlamında Batı'nın Orta Doğu'ya yaklaşımının analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında Batı’nın Orta Doğu’ya yaklaşımı, nesnellik ve İslamofobi bağlamında ele alınmıştır. Öncelikle “nesnellik” ve “İslamofobi” kavramları incelenmiş, temelleri teorik olarak sorgulanmıştır. Bu iki kavram kullanılarak analiz çerçevesi oluşturulmuş, Batı’nın Orta Doğu’ya yaklaşımı somut olaylar üzerinden incelenmiştir. Buna göre nesnellik ilkesinin sosyal bilimlerde uygulanmasının zor olduğu, Batı’nın da Orta Doğu’ya yaklaşımında taraflı olduğu görülmüştür. İslamofobi, Avrupa’da sorunsallaştırılan ve siyasi olarak kullanılan bir olgudur. Korkudan ziyade düşmanlık içermektedir. Batı, savunuculuğunu yaptığı evrensel değerleri çıkarları için göz ardı edebildiği görülmüş, buna dair birçok olay örnek gösterilmiştir.
In this thesis, the West's approach to the Middle East is discussed in the context of objectivity and Islamophobia. Firstly, the concepts of “objectivity” and “Islamophobia" have been examined and their foundations have been questioned theoretically. Using these two concepts, an analysis perspective was formed and the West's approach to the Middle East was examined through concrete events. Accordingly, it has been observed that the principle of objectivity is difficult to apply in social sciences and that the West is biased in its approach to the Middle East. Islamophobia is problematicized and a phenomenon that is used politically in Europe. It involves hostility rather than fear. It has been seen that the West can ignore the universal values that it advocates for its interests, and many events have been cited as examples.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5883
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YILMAZ_CABİR_SAPARCA.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons