Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5882
Title: Tüplü gül fidanı yetiştiriciliğinde farklı harç karışımlarının köklenme, aşı tutma ve fidan gelişimine etkileri
Other Titles: The effects of different mortar mixtures on rooting, inoculation and seedling development in scuba rose sapling cultivation
Authors: Mengüç, Ahmet
Altuntaş, Esin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Aşılar
Vaccines
Bahçe bitkileri
Horticultural crops
Fidanlar
Saplings
Güller
Roses
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altuntaş, E. (1995). Tüplü gül fidanı yetiştiriciliğinde farklı harç karışımlarının köklenme, aşı tutma ve fidan gelişimine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Rosa multiflora "İnermiş" anaç çelikleri 7 farklı harç ortamına dikilmiş ve hiç gübre verilmeyen kontrol ile beraber 3 farklı gübre uygulanmıştır. Baccara çeşidi ile durgun T göz aşısı yapılmıştır. Anaç çeliği dikiminden deneme bitimine kadar aşılama öncesi; anaç çeliğinin köklenme oranı, anaç gelişmesi (en üstteki sürgünün uzunluğu ve çapı), anacın aşıya gelme oram ve aşılama sonrası ise; aşı tutma oranı, aşı sürme oranı, aşı gelişme kuvveti (aşı sürgün çapı), deneme sonunda elde edilen aşılı fidan oram belirlenmiştir. Araştırma sonucunda genel olarak H7 : Açık arazide yere dikim en iyi sonucu vermiştir, tüplerde yapılan yetiştiricilikte ise, en iyi ortam olarak H3 : perlit (1) + çiftlik gübresi (1) + toprak (1) belirlenmiş bunu ikinci olarak H6 : yaprak çürüntüsü (1) + çiftlik gübresi (1) + toprak (1) karışımı izlemiştir. Gübre uygulamalarında ise, G1: %26'hk kalsiyum amonyum nitrat en iyi sonucu vermiş, bunu G3 : Sadece makro elementleri içeren yaprak gübresi izlemiştir.
In this study, Rosa multiflora "İnermis" rootstock cuttings were planted into 7 different substrates and applied 3 different fertilizers with control which were applied no fertilizer. The rose cv. Baccara was T- budded. During the period from the planting of rootstock cuttings to the end of the trial, rate of rooting rootstock cuttings, rootstock development (length and diameter of the top shoot) suitability of rootstock to budding were determined before budding; and rate of bud take, rate of bud sprout, bud development potency (diameter of bud's shoot), rate of budded seedlings that were obtained at the end of the trial were determined after budding. At the end of the trial; generally S7 : Planting in soil at the outside gave the best result, whereas in container growing, it was determined that the best substrate was S3 : perlit (1) + manure (1) + soil (1), this was followed by S6 : Leaf compost (1) + manure (1) + soil (1). In trials of fertilizers, Fl : Calcium ammonium nitrate that included 26% nitrogen showed the best result. This was followed by the F3 : Leaf fertilizer that only included macro elements.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5882
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045258.pdf
  Until 2099-12-31
3.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons