Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5881
Başlık: Arap dilinde çokanlamlılık
Diğer Başlıklar: Multilingualism in Arabic
Yazarlar: Bulut, Ahmet
Acar, Ömer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Anlam
Anlam bilim
Dil
Dilbilim
Çok anlamlılık
Meaning
Semantics
Language
Linguistics
Polysemy
Yayın Tarihi: 2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Acar, A. (2002). Arap dilinde çokanlamlılık. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5881
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
113652.pdf
  A kadar 2099-12-31
14.62 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons