Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5873
Title: Polyester pamuk ve viskon mamullerde kalitatif ve kantitatif boyarmadde tayini üzerinde bir inceleme
Other Titles: Qualitative and quantitative determination of dyestuffs in polyester cotton and viscose products
Authors: İskender, M. Abdulhalik
Akın, Hasan Zühtü
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Boyar maddeler
Dyestuffs
Pamuk
Cotton
Poliesterler
Polyesters
Viskon
Viscon
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akın, H. Z. (1995). Polyester, pamuk ve viskon mamullerde kalitatif ve kantitatif boyarmadde tayini üzerinde bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: This theses counters studies which try to determine the type and the quantity of the dyeing materials to be used in analysis Laboratories in textile dyeing processes. Information on the decision of choosing dyeing materials which are guite often used in polyester, viscose and cotton yarns, Chemical processes and physical methods are given in this study. A tabla is given fer the Chemical processes and methods to be followed in qalitative analysis for fiber types and dyeing metarial types. In the guanti-tative analysis method,the use of the dyeing guantities with Chemical methods formulas are given.
Bu tezde esas olan tekstil boyamacılığında ve analiz labaratuarlarında kullanılabilinecek boyarmadde türü ve miktarının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmaları konu almaktadır, özellikle tekstilde birhayli kullanım alanı bulan polyester, viskon ve pamuk liflerinde kalitatif ve kantitatif boyarmadde tayini araştırmaları, kimyasal prosesleri ve fiziksel metodlar incelenmiş ve bunlar literatür olarak sunulmuştur. Kalitatif analize yönelik olarak elyafın cinsine ve herbir boyarmadde grubuna yönelik kimyasal belirleme prosesleri ve topluca izlenecek yöntem çizelge halinde verilmiştir. Kalitatif analiz metotunda fotometrelerin kullanımı ve kimyasal metodlarla formül eşliğinde boyarmadde miktar iyini verilmiştir. Uygun olan metod belirlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5873
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045255.pdf
  Until 2099-12-31
4.47 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons