Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5866
Title: Helikobakter pilori ve tanısında kullanılan CLO test, histolojik yöntemlerin karşılaştırılması
Other Titles: Helicobacter pylori and CLO test used in diagnosis, comparison of histological methods
Authors: Yerci, Ömer
Balaban Adım, Şaduman
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Tests
Cytology
Helicobacter pylori
Histology
Histoloji
Kampilobakter
Campylobacter
Sitoloji
Testler
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Adım, B. Ş. (1999). Helikobakter pilori ve tanısında kullanılan CLO test, histolojik yöntemlerin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Helikobakter pilori (HP) gastrik epitelyal hücrelerde kolonize olan, gram (-) spiral bir bakteridir. HP'nin sıklıkla kronik gastrit ve peptik ülserle birlikteliğinin yanı sıra gastrik kanser ve primer gastrik MALT lenfomaya da sebebiyet vermesi nedeniyle son derece önemli bir rolü vardır. Biz de çalışmamızda, Kasım 1997 ve Temmuz 1998 ayları arasında dispeptik yakınmalar nedeniyle gastroskopi yapılan 145 hastada gastroskopik ve mikroskopik bulgular, HP sıklığını belirleyip, CLO test, histoloji, imprint ve firça sitolojilerinin spesİfısite, sensitivite,avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılmasını amaçladık ve kaynak bilgileri ile karşılaştırdık. Hastaların yaş ortalaması 47,5 olup, erkek/ kadın oranı 1,3/1 'di. HP pozitifliği kadınlarda %76, erkeklerde %64 olarak bulundu. Mikroskobik ve endoskopik bulgularımız kaynaklarla uyumlu olarak gözlendi. 145 olgunun 104'ünde (%72) HP(+) bulunurken, CLOtest ile %66, fırça ile %70, imprint ile %69 ve histoloji ile %60 olarak saptandı. İstatistiksel olarak fırça, imprint ve CLO test arasında anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05), histoloji ile diğer testler arasında anlamlı bir fark ortaya çıktı (p<0,01). Testlerin sensitivite ve spesifisiteleri, fırçada %98, %90, imprintte %98, %88, histolojide %91, %94, CLO testte %97, %86 olarak hesaplandı. Sonuçta, kaynaklarla uyumlu olarak histoloji en güvenilir test olarak bulunurken, sitolojik yöntemler ve CLO testin de ucuz, kolay olması, çabuk sonuç vermesi ve yüksek sensitiviteleri nedeniyle, pratikte kullanılmalarının uygun olacağına karar verildi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5866
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088943.pdf
  Until 2099-12-31
4.98 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons