Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5866
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYerci, Ömer-
dc.contributor.authorBalaban Adım, Şaduman-
dc.date.accessioned2020-01-14T06:41:51Z-
dc.date.available2020-01-14T06:41:51Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.citationAdım, B. Ş. (1999). Helikobakter pilori ve tanısında kullanılan CLO test, histolojik yöntemlerin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5866-
dc.description.abstractHelikobakter pilori (HP) gastrik epitelyal hücrelerde kolonize olan, gram (-) spiral bir bakteridir. HP'nin sıklıkla kronik gastrit ve peptik ülserle birlikteliğinin yanı sıra gastrik kanser ve primer gastrik MALT lenfomaya da sebebiyet vermesi nedeniyle son derece önemli bir rolü vardır. Biz de çalışmamızda, Kasım 1997 ve Temmuz 1998 ayları arasında dispeptik yakınmalar nedeniyle gastroskopi yapılan 145 hastada gastroskopik ve mikroskopik bulgular, HP sıklığını belirleyip, CLO test, histoloji, imprint ve firça sitolojilerinin spesİfısite, sensitivite,avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılmasını amaçladık ve kaynak bilgileri ile karşılaştırdık. Hastaların yaş ortalaması 47,5 olup, erkek/ kadın oranı 1,3/1 'di. HP pozitifliği kadınlarda %76, erkeklerde %64 olarak bulundu. Mikroskobik ve endoskopik bulgularımız kaynaklarla uyumlu olarak gözlendi. 145 olgunun 104'ünde (%72) HP(+) bulunurken, CLOtest ile %66, fırça ile %70, imprint ile %69 ve histoloji ile %60 olarak saptandı. İstatistiksel olarak fırça, imprint ve CLO test arasında anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05), histoloji ile diğer testler arasında anlamlı bir fark ortaya çıktı (p<0,01). Testlerin sensitivite ve spesifisiteleri, fırçada %98, %90, imprintte %98, %88, histolojide %91, %94, CLO testte %97, %86 olarak hesaplandı. Sonuçta, kaynaklarla uyumlu olarak histoloji en güvenilir test olarak bulunurken, sitolojik yöntemler ve CLO testin de ucuz, kolay olması, çabuk sonuç vermesi ve yüksek sensitiviteleri nedeniyle, pratikte kullanılmalarının uygun olacağına karar verildi.tr_TR
dc.format.extent65 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTestsen_US
dc.subjectCytologyen_US
dc.subjectHelicobacter pyloritr_TR
dc.subjectHistologyen_US
dc.subjectHistolojitr_TR
dc.subjectKampilobaktertr_TR
dc.subjectCampylobacteren_US
dc.subjectSitolojitr_TR
dc.subjectTestlertr_TR
dc.titleHelikobakter pilori ve tanısında kullanılan CLO test, histolojik yöntemlerin karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeHelicobacter pylori and CLO test used in diagnosis, comparison of histological methodsen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088943.pdf
  Until 2099-12-31
4.98 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons