Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5864
Başlık: Ambliyobide kısa süreli kapama tedavisi
Diğer Başlıklar: Short-term closure treatment in amblyobia
Yazarlar: Bayram, Mine
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ambliyopi
Göz hastalıkları
Amblyopia
Eye diseases
Yayın Tarihi: 1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bayram, M. (1999). Ambliyobide kısa süreli kapama tedavisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Ambliyopi çocuklarda okul başarısında, erişkin yaşta ise iş hayatı ve sosyal ilişkilerde birtakım sorunlara neden olabilir. Ambliyopi erken yaşta teşhis edilip tedavisi yapıldığında önlenebilir bir durumdur. Ancak ambliyop olguların çoğu erken yaşta görme keskinliklerinin düşük olduğunun bilincinde değildirler. Bunun yanı sıra ülkemizde göz hekimi sayısının az ve dağılımının orantısız oluşu nedeni ile ambliyop olguların önemli bir bölümü ile ileri yaşta karşılaşmaktayız. Okul dönemi ve sonrasında görme keskinliği 0.3' ün altında olan olgularda ambliyopi tedavisi ile başarı sağlama şansımız çok düşüktür. Bu nedenle okul öncesi göz taramaları çok önemlidir. Okul dönemi ve sonrasında kısa süreli kağama tedavisi ile özellikle ambliyopinin derin olmadığı olgularda başarı sağlanabilir. Bu konudaki en önemli husus ambliyop olgu ve ailesinin motivasyonudur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5864
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
088942.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.89 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons