Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5859
Başlık: Hepatit B virus enfeksiyonu ile HLA fenotipi arasındaki ilişki
Diğer Başlıklar: The relationship between hepatitis B virus infection and HLA phenotype
Yazarlar: Mıstık, Reşit
Gümüş, Hüsniye
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: HLA antijenleri
Hepatit B virüsü
HLA antigens
Hepatitis B virus
Yayın Tarihi: 1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gümüş, H. (1999). Hepatit B virus enfeksiyonu ile HLA fenotipi arasındaki ilişki. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada, HBV'ne bağlı hepatitin iyileşmesinde veya kronikleşmesinde, immüniteyi kontrol eden ve genetik geçişe göre insanlarda fark gösteren HLA doku gruplarının rolü olup olmadığı araştırıldı. Çalışmaya klinik, serolojik, biyokimyasal ve histopatolojik olarak HBV'na bağlı kronik aktif hepatit ve karaciğer sirozu tanısı konmuş 72 olgu; klinik, serolojik, biyokimyasal tetkikler sonucu asemptomatik HBsAg taşıyıcılığı saptanan 33 olgu ile serolojik testlerle bağışık olduğu tespit edilen 47 olgu alındı. Kontrol grubu HBsAg negatif, herhangi bir karaciğer hastalığı olmayan 62 olgudan oluşuyordu. Olguların HLA doku grupları standart mikrolenfositotoksisite testi ile çalışıldı. Sonuçlar, istatistiksel olarak p anlamlılık değeri hesaplanarak yorumlandı. Asemptomatik taşıyıcı olgularda HLA-A3 ve HLA-B14 görülme sıklığı artmış, HLA-B7 sıklığı azalmış bulundu.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5859
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
088906.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.88 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons