Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5859
Title: Hepatit B virus enfeksiyonu ile HLA fenotipi arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between hepatitis B virus infection and HLA phenotype
Authors: Mıstık, Reşit
Gümüş, Hüsniye
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: HLA antijenleri
Hepatit B virüsü
HLA antigens
Hepatitis B virus
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gümüş, H. (1999). Hepatit B virus enfeksiyonu ile HLA fenotipi arasındaki ilişki. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada, HBV'ne bağlı hepatitin iyileşmesinde veya kronikleşmesinde, immüniteyi kontrol eden ve genetik geçişe göre insanlarda fark gösteren HLA doku gruplarının rolü olup olmadığı araştırıldı. Çalışmaya klinik, serolojik, biyokimyasal ve histopatolojik olarak HBV'na bağlı kronik aktif hepatit ve karaciğer sirozu tanısı konmuş 72 olgu; klinik, serolojik, biyokimyasal tetkikler sonucu asemptomatik HBsAg taşıyıcılığı saptanan 33 olgu ile serolojik testlerle bağışık olduğu tespit edilen 47 olgu alındı. Kontrol grubu HBsAg negatif, herhangi bir karaciğer hastalığı olmayan 62 olgudan oluşuyordu. Olguların HLA doku grupları standart mikrolenfositotoksisite testi ile çalışıldı. Sonuçlar, istatistiksel olarak p anlamlılık değeri hesaplanarak yorumlandı. Asemptomatik taşıyıcı olgularda HLA-A3 ve HLA-B14 görülme sıklığı artmış, HLA-B7 sıklığı azalmış bulundu.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5859
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088906.pdf
  Until 2099-12-31
2.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons