Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5858
Title: Müşteri davranışında karar süreci
Other Titles: Decision process in customer behavior
Authors: Tüz, Melek Vergiliel
Kösemehmet, Ömür
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Karar verme süreci
Müşteriler
Psikososyal etkiler
Tüketici davranışı
Decision making process
Customers
Psychosocial effects
Consumer behavior
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kösemehmet, Ö. (2002). Müşteri davranışında karar süreci. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5858
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113052.pdf6.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons