Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5853
Title: Hastanede ciddi enfeksiyon nedeniyle yatan çocuklarda ardışık tedavi
Other Titles: Consecutive treatment of hospitalized children due to serious infection
Authors: Hacımustafaoğlu, Mustafa
Bayram, Yusuf
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Enfeksiyon
Child-hospitalized
Infection
Sepsis
Çocuk-hastaneye yatırılmış
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayram, Y. (1999). Hastanede ciddi enfeksiyon nedeniyle yatan çocuklarda ardışık tedavi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma, hastaneye yatırılacak kadar ciddi enfeksiyonu bulunan, iki ayın üzerindeki çocuklarda ardışık tedavi yönteminin uygulamlabilirliğini ve getirdiği yararların değerlendirilmesi amacım güderek, prospektif karşılaştırmalı rasgele seçimli olarak yürütüldü. Klinik veriler, Kasım 1998 ile Haziran 1999 tarihler arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kliniğine sepsis/sepsis şüphesi tanısıyla yatırılmış hastalarından elde edilmiştir. Menenjit, ensefalit, ampiyemli pnömoni, nozokomiyal enfeksiyon, malnutrisyon, altta yatan başka bir hastalık veya immün süpresyon, başka hastanede yatarken gönderilen ve iki ayın altında olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Grup l'deki hastalara (pnömosepsis) iv cefuroxime tek başına veya birlikte iv amikacin yada clindamycin; grup 2' deki hastalara (diğer sepsis) iv cefotaxime ile iv amikacin verildi. Olgular klinik ve laboratuvar (lökosit, CRP, periferik yayma bulguları, kültürler) bulguları açısından, başvuru sırasında, 48. saat ve 7-10.günlerinde değerlendirildi. Kırksekiz saatlik parenteral tedaviyi takiben, hastalar klinik ve laboratuvar ile değerlendirilme yapıldıktan sonra düzelme görülen olgular rasgele ya ardışık tedavi verilerek taburcu edildi (vaka grubu) veya standart tedavi (parenteral tedavinin devamı) tamamlandı (kontrol grubu). Bütün gruplarda tedavi 7-10 gün devam etti. Hasta grupları klinik ve laboratuvar veriler ile iki tedavi yönteminin etkinlileri, gerektirdikleri yatış süreleri, getirdikleri komplikasyonlan ve mali yönleri açılarından istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Randomizasyonun yapıldığı 48. saat sonrasında vaka ve kontrol grupları arasında gerek grup l'de (pnömosepsis) gerekse grup2'de (diğer sepsis) klinik ve laboratuvar 49parametrelerde fark saptanmadı. Ancak mali açıdan fark bulundu. Ardışık tedavide ortalama gün başı maliyeti eylül 1999 itibariyle 15.000.000 TL ($ 35.7) ve ortalama hasta başı maliyeti 123.000.000 TL ($ 285.8) iken standart tedavisinde ortalama gün başı maliyet 27.000.000 TL ($ 64.9) ve ortalama hasta başı maliyet 232.000.000 TL ($ 538.9) bulundu. Sonuç olarak, oluşturulan kriterlere uyan çocuk hasta vakaların tedavisinde ardışık tedavinin standart tedavi kadar başarılı olduğu, buna ek olarak hastanede yatış süresini kısaltıp hem hastanın daha erken olarak normal yaşam ortamına dönmesini hem de özellikle ülkemizde sorun olan hastane yükünün azalmasını sağladığı görüldü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5853
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088907.pdf
  Until 2099-12-31
2.67 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons